Zachráňme Petržalku!

Zachráňme Petržalku!
Vizualizácia 1. etapy, pohľad od Gessayovej smerom k Ch. ramenu. (Zdroj: Petržalka City)
Písmo: A- | A+

Nedávno v tichosti začali prvé kroky k bezohľadnému zastavaniu okolia Chorvátskeho ramena. Máme šancu to zastaviť.

Čo sa deje:

Spoločnosť Petržalka City predložila do EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) zámer výstavby na území tzv.  „1. Etapy, zóny C“ medzi Rusovskou a Romanovou ul.

V bezprostrednej blízkosti (20 m) Chorvátskeho ramena navrhuje 7 až 15 podlažné budovy:

Vizualizácia 1. etapy, pohľad od Gessayovej smerom k Ch. ramenu (vľavo 30p. výšková budova, plánovaná v ďalšej etape)
Vizualizácia 1. etapy, pohľad od Gessayovej smerom k Ch. ramenu (vľavo 30p. výšková budova, plánovaná v ďalšej etape) (zdroj: Petržala city)

Lokalizácia územia „1. etapy“, navrhované budovy a ich podlažnosť.
Lokalizácia územia „1. etapy“, navrhované budovy a ich podlažnosť. (zdroj: Petržalka city)

 A to napriek tomu, že:

- Mestské zastupiteľstvo ešte za primátora Ftáčnika schválilo do zadania Štúdie Centrálnej rozvojovej osi vytvorenie líniového parku pri ramene.

- Finálna Štúdia Centrálnej rozvojovej osi od spracovateľa prof. Kováča navrhuje v danom území („1. Etapa, zóny C“) max. 4-6 podlažné budovy.

- Zastupiteľstvo M.č. Petržalka, v pripomienkach k tejto štúdií, navrhlo v danom území zástavbu celkom vypustiť.

Inými slovami:

-          aj keď neexistuje presná zhoda, čo sa má na danom území nachádzať,

-          existuje široká zhoda občanov, architektov, poslancov – že tam nemá byť tento typ zástavby.

Spoločnosť Petržalka City sa tak snaží využiť limity platného „Ďurkovského“ Územného plánu, ktorý dovoľuje bezohľadne zastavať toto cenné územie.

Ak zámer Petržalka City prejde posudzovaním vplyvov na živ. prostredie (EIA), nič nebude brániť aby požiadala mesto a M.č. Petržalka o vydanie povolení na stavby. A tí ich, v zmysle platného Územného plánu, budú musieť vydať. 

Ako tomu zabrániť:

Čo môžu občania robiť? Existuje jednoduché a rýchle riešenie ako tomu ešte zabrániť:

Územný plán (ÚP) sa spresňuje Územnými plánmi zón (UPZ). ÚP dokonca výslovne ukladá spracovať na územie tzv. Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke 5 UPZ (Jantárová 1 až 5).

Stačí ak M.č. Petržalka začne obstarávať ÚPZ na toto územie – čo je dôvodom, aby M.č. mohla začať územné konanie o vyhlásení stavebnej uzávery (podľa §39d, zákona č. 50/1976 Zb) a stanovila jej rozsah (napr. na takúto výstavbu, ale nie na električku a súvisiace stavby).

Môžeme teda žiadať:

1. Starostu Petržalky J. Hrčku – aby M.č. Petržalka okamžite začala obstarávanie UPZ na celé územie tzv. Centrálnej rozvojovej osi – t.z. UPZ Jantárová 1 až 5 (nielen na Jantárovú 2, kde je dotknuté územie). Pretože rovnaké bezohľadné zastavanie okolia Chorvátskeho ramena hrozí takmer všade. A následne začala územné konanie o vyhlásení stavebnej uzávery.

2. Primátora Bratislavy M. Valla, aby magistrát poskytol M.č. Petržalka súčinnosť pri vyhlásení stavebnej uzávery (súhlas) a začal pracovať aj na zmene „veľkého“ Územného plánu tak, aby neumožňoval tento druh výstavby v danom území (pretože jednoduchá zmena regulatívov, indexov a plôch v centrálnom ÚP môže byť rýchlejšia ako obstaranie UPZ, ktoré môže trvať až dva roky).

Podporte prosím petíciu: https://www.mojapeticia.sk/campaign/zachranme-petrzalku!/5b07c3fd-f18e-4f88-8f3a-77657cebea11

Ďakujem za každé zdieľanie tohto blogu, resp. petície.

Skryť Zatvoriť reklamu