Kto klame- minister školstva, zriaďovatelia škôl, či novinári?

Rozprávate hlúposti, pán minister Či naschvál zavádzate? Alebo takto robí poplatný novinár? No teda! Kolegovia, pochváľte sa!Koľkí ste takí, ktorí zarábajú vyše 1000 eur mesačne? Pravidelne, každý mesiac.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Totiž, nech rátam ako chcem, oči mi idú vypadnúť z jamôk pri pohľade na platové tarify a kalkulačku, prepočty a porovnanie s priemernou mzdou v národnom hospodárstve (1.-2. Q 2015 -858 eur, zdroj Slovenský štatistický úrad), ale sumu vysoko nad touto priemernou mzdou nie a nie nájsť! (raz do roka, odmeny?) Asi by som si mala najať nejakého novodobého Sherlocka, tomu sa to možno podarí. Len ako ho zaplatím z tej učiteľskej mzdy? Veru mzdy, nie platu.

V priemere vyše 1000 eur? Koľko je takých stredoškolských učiteľov v Košickom kraji? Koľkí zarábajú menej než 1000 eur a koľkí musia zarábať vysoko nad 1000 eur, naozaj vysoko nad túto sumu, aby to aj v priemere vychádzalo vyše 1000 eur, ako pán Kizek (2. 10. 2015) počas telefonického rozhovoru povedal – vraj 1200 eur? Hodnotný to článok! Vyslovené „A“, ale už nespomenuté „B“. http://kosice.korzar.sme.sk/c/8022264/draxler-chce-vyssie-platy-pre-nadpriemerne-zarabajucich-ucitelov.html

A o čom je reč, páni? O príjmoch alebo o platoch? Ktorýkoľvek politik sa k danému problému (je to problém) vyjadrí, ktorýkoľvek novinár niečo napíše, všetci miešajú hrušky s jablkami dokopy.
Poďme sa na to pozrieť. Plat učiteľa sa skladá zo sumy podľa platovej tarify- pracovná trieda jeden a sumy prislúchajúcej podľa rokov započítanej praxe.
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Nove-platove-tabulky-platne-v-roku-2015.alej
Ak spočítame sumu v najvyššej- 12. platovej triede- 807,50 a sumu podľa započítanej praxe- maximálnej -32 rokov- 194,00 spolu to dáva 1001,50. No áno, ten súčet je vyšší než tých spomínaných tisíc eur, až o 1,50 EUR. Je teda namieste v tomto prípade používať, citujem z článku „v priemere vyše 1000 eur“? Áno, je to viac, než je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Koľko je však takých učiteľov? Dobrý „štváčsky“ titulok článku, gratulujem. A zavádzajúci obsah.

Poďme sa teraz pozrieť, ako sa dá dopracovať k tomu, aby bol učiteľ zaradený v 12. platovej triede. Učitelia to vedia- absolvovať školenia, získať predpísaný počet kreditov, napísať prácu, obhájiť ju a absolvovať atestačnú skúšku. Potom, po úspešnom absolvovaní 2. atestačnej skúšky je učiteľ zaradený do 12. platovej triedy, kreditový príplatok sa mu, samozrejme, ruší.

Iste, ak chce, učiteľ sa môže ďalej zúčastňovať školení(schválne nepíšem vzdelávať, učiteľ sa vzdeláva aj bez nich), ak si z portfólia MPC má čo vybrať. A môže získať ďalších, maximálne 60 kreditov a na ich základe 12% príplatok, to znamená, v 12. platovej triede pri 32 odpracovaných rokoch je to 120,18, spolu teda 1121,68. Toto je plat. Opäť položím otázku- Koľko je takých učiteľov? S 32- ročnou praxou a absolvovanou 2. atestačnou skúškou? Tak veľa, že priemer vychádza nad tisíc eur?

Sotva. Tak sa teraz pozrieme na to, čo môže zvyšovať príjem učiteľa. Môže to byť osobný príplatok(nenárokovateľná zložka platu), príplatok za prácu triedneho učiteľa- prácu, ktorá mimochodom vôbec nie je adekvátne ohodnotená (a nie každý učiteľ je triednym učiteľom), no a ďalšie dve „super“ veci- práca nadčas a nejaká tá čiastka za prácu na projektoch. Žeby toto na Odbore školstva v Košiciach nevedeli? Či na to „súdruhovia“ účelovo „pozabudli“ pri poskytovaní informácií pánu ministrovi a novinárovi? A pán minister to nevie?

Prvá „super“ vec- práca nadčas: áno, trocha zvýši, zdôrazňujem, príjem. A riaditelia, ktorí majú svojich podriadených trocha radi, riešia personálne obsadenie pozícií učiteľov tak, že sa väčšinou každému nejaká tá hodina, ak chce, ujde. Učiteľ má tak vyšší úväzok, trocha vyšší príjem, ale -je nadmieru unavený(rodičom sa to nepáči- a majú pravdu). Zriaďovateľ zároveň šetrí finančné prostriedky na úkor vyčerpaných učiteľov. Čo chcú, veď zarobia viac. To, že nie stále si môžu dať tie hodiny preplatiť, o tom sa tiež nahlas nerozpráva. (Vysvetlím inokedy).Ani toto na odbore školstva nevedia?

Druhá „super“ vec –projekty. Práca, ktorá je príšerne ohodnotená. Vyhľadávate materiály, spracujete ich tak, aby boli vhodné pre danú (jazykovú) úroveň žiakov, upravujete ich a za dlhé, predlhé hodiny práce dostanete zaplatené od 4 do 6 EUR v hrubom. Ale vykázať v pracovnom výkaze môžete iba 7, 5 hodiny v danom dni, bez ohľadu na čas, ktorý ste práci venovali. A že je trojnásobne vyšší, to je fakt. A popri tom samozrejme učíte a pripravujete sa na vyučovanie. Rodina a voľný čas v háji. Veď si učiteľ, nemáš naň nárok! Super, že? 

Keď som už o tom začala- cez projekty sú financované školy, lebo štát ich financovať nechce. Na projektoch zarábajú agentúry. Nie učitelia. Agentúry sa dobre priživujú na učiteľoch. Učitelia sa kvôli projektom musia (lebo ak nie, škola nebude mať projekt schválený) zúčastňovať školení, ktoré im často nič nedajú. A za celý tento cirkus zarobia v hrubom tak 50 – 100 eur mesačne , možno trocha viac, podľa toho aký typ projektu a aký veľký projekt si škola vezme na svoje plecia. Veľmi nízka suma vzhľadom na množstvo odvedenej práce, ale dosť na to, aby zvýšila príjem učiteľa pre štatistické účely. Že je to tak, páni, ktorí poskytujete informácie na základe štatistík?

A náš pán minister v rozhovoroch pre média rád spomína možnosť vyššieho finančného ohodnotenia pedagógov prostredníctvom štrukturálnych fondov EU. http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/893886-novy-minister-draxler-prezradil-ake-plany-ma-so-skolstvom/
http://www.topky.sk/cl/10/1447117/Juraj-Draxler-o-reformach-skolstva--Zvysenie-ucitelskych-platov-a-koniec-nahanania-kreditov-
- aj v iných rozhovoroch.
Lebo vraj u nás sú veľké daňové úniky. No tu snáď ostáva rozum stáť. Úbohá vláda, ktorej je ako minister členom, ktorá riadi(?) tento štát už 9 rokov. Čo všetko sa im „podarilo“! Či to budú také alebo onaké fondy, pán minister, je hlúpe stavať platy na akýchkoľvek fondoch EU. Jednoducho je potrebné prestať v tomto štáte kradnúť, eliminovať korupciu a prestať plytvať peniazmi na nesystematické balíčky. Potom bude aj na vyššie platy učiteľov. A vy to ako člen vlády viete.

Na tomto mieste ešte uvediem, opäť citujem:- Čo kontinuálne vzdelávanie učiteľov?
 Videl som to vo Veľkej Británii, kde majú nastavený veľmi dobrý systém kontinuálneho vzdelávania, kde je jasne zadefinované ako pedagóg musí získavať nové didaktické zručnosti. Ako musí získavať nové vedomosti o obsahu a vo veľmi pravidelných intervaloch si všetko toto dopĺňať. U nás bohužiaľ sa ten systém vytvoril trocha živelne a dnes je to naozaj len naháňanie kreditov. Takže tam hodlám pomerne razantne zasiahnuť a na budúci rok si pripraviť koncepciu vážnej zmeny kontinuálneho vzdelávania.” 
http://www.topky.sk/cl/10/1447117/Juraj-Draxler-o-reformach-skolstva--Zvysenie-ucitelskych-platov-a-koniec-nahanania-kreditov-

Bolo to v roku 2014. Rok už pomaly uplynul, pán minister. A Vy ste razantne nezasiahli ani v tomto, ani v ničom inom dôležitom. Nepáči sa Vám platové ohodnotenie učiteľov? Čo ste robili doteraz? Prečo ste pri nástupe do funkcie na otázku novinára, či sa budete zaoberať aj platmi učiteľov svojho času odpovedali, že, citujem „je to citlivá záležitosť, v tomto volebnom období asi nie.“ Aha, Vy ste v tomto volebnom období plánovali riešiť školské bufety, tie boli pre Vás dôležitejšie a nedávno ste sa nimi aj zaoberali. Na riešenie platov učiteľov, ani na riešenie vyššie citovaného Vám neostal čas.
Považujete priemerný plat učiteľa za slušný, ale stále nedostatočný? Tak s tým niečo konečne urobte! A nerozprávajte hlúposti- asi v duchu „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“,
že priemer- priemerný plat- je už pomerne vysoko nad priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Nie je tomu tak.
 http://kosice.korzar.sme.sk/c/8022264/draxler-chce-vyssie-platy-pre-nadpriemerne-zarabajucich-ucitelov.html

Neviete, z ktorého konca začať? Čo tak začať sa stretávať aj s učiteľmi, nie iba s riaditeľmi škôl? To mal byť jeden z Vašich prvých krokov po nástupe do funkcie.

Veďte rezort, za ktorý ste zodpovedný a starajte sa o tento rezort tak, aby kvalifikovaní učitelia pre to, aby mohli viesť dôstojný život, nemuseli mať ďalšie dve zamestnania, prípadne vzdať sa učiteľského povolania a odísť pracovať na iné pozície, hoci aj pod úrovňou ich kvalifikácie, ale lepšie platené, na Slovensku, či v zahraničí, napriek tomu, že patria k najvzdelanejšej vrstve spoločnosti.

Veďte a starajte sa o tento rezort tak, aby fungoval, tak, aby tí, ktorí pre Vás a pre túto spoločnosť pracujú- učitelia- boli patrične ohodnotení vzhľadom na spoločenský význam ich práce a aby po odchode do dôchodku nemuseli chodiť po žobraní.

Robte niečo zmysluplné a nie iba pred voľbami.


P.S. Vážení čitatelia, v závere chcem ešte vysloviť nasledovné, osloviac všetkých, nie iba učiteľov: viem, (a vieme to snáď všetci), že na Slovensku sú platy nízke, že málokto je dostatočne zaplatený za prácu, ktorú vykonáva. Viem aj to, že mnohí žijú iba z minimálnej mzdy, že mnohí sú nezamestnaní. A som presvedčená, že všetci, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť zaplatení tak, aby mohli dôstojne žiť, aby sme sa naozaj mohli považovať za Európanov.
Cieľom môjho príspevku nebolo vyvolať ľútosť(tá nepomôže nikomu). Chcela som ním poukázať na to ako nepresne je verejnosť médiami informovaná, ako ľahko je možné poskytovať zavádzajúce informácie, manipulovať verejnou mienkou, vyvolávať negatívne emócie, ba priam rozoštvávať spoločnosť. 

Katarína Lacušková

Katarína Lacušková

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Dobrá kniha a priatelia pomáhajú keď to potrebujeme. Okrem toho mám rada históriu,cestovanie, turistiku a dobrú hudbu. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

276 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu