Vrchol lyžiarskej sezóny je nakoniec v lete. Absolútne absurdný.

Všetko, čo sa povie alebo napíše pred použitím slovíčka ALE, neplatí, je zbytočné. Tak rád by som sa mýlil, ALE… Veril som, že keď súd rozhodne, tak bude všetko ináč, ALE… Veril som, že zvíťazí zdravý rozum, ALE…

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Dúfali sme, že nakoniec zvíťazí právo a spravodlivosť, ALE… Dôverovali sme systému a verili, že odhodlanie, pravda a čisté srdce bude žať úspech, ALE…ALE.

Je to naozaj len týmto slovíčkom? Samozrejme, že nie. Všetko je to o ľuďoch. Všetkým nám je jasné, že jedno slovíčko naozaj môže zmeniť všetko. ALE dôležité je, kto a za akým účelom toto zázračné slovíčko použije. Ja ho použijem, aby som sa pokúsil vysvetliť a osvetliť verejnosti aj našim členom, čo pripravili ľudia z vedenia SLA (Slovenská lyžiarska asociácie) pre slovenské zjazdové lyžovanie. Nechcem byť osobný, ALE už je neskoro a osobný byť musím.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na čele je prezident SLA – František Repka. Ďalší členovia sú Ivan Ivanič – predseda bežeckého úseku, Ján Tánzcoš – predseda skokanského úseku, Ľudovít Kartík – predseda združenárskeho úseku, Marek Hliničan – predseda snowboardového úseku, Monika Poľanová – predsedníčka úseku akrobatického lyžovania a Michal Malák – podpredseda bežeckého úseku. Základnú myšlienku a marketing tomu dáva pán MM. Zrejme by som s týmto posledným tvrdením na súde neuspel, nakoľko pokyny pána MM sú vždy len vo forme ústnej. Nikdy nezanecháva stopu písomnú alebo mailovú. ALE...

Skúsme hypoteticky predpokladať, že nakoniec húževnatosť, odhodlanie, pravda, právo, spravodlivosť, zdravý rozum či súdne rozhodnutie zvíťazia. Skúsme si pre tento prípad predstaviť tú situáciu, že bude všetko tak, ako má byť a my, čo sa o toto všetko snažíme, budeme konečne môcť konfrontovať všetkých týchto ľudí s pravdou, právom a spravodlivosťou. Ich dnešná neochvejná názorová a ideologická jednotnosť sa zrúti ako domček z karát. Viete prečo? Lebo odpusťme im, nevedia, čo činia. ALE veď sú to vrcholní funkcionári a čelní predstavitelia lyžiarskeho hnutia. ALE oni predsa musia vedieť, čo robia, veď nakladajú s nemalými finančnými prostriedkami, ktoré pochádzajú zo štátneho rozpočtu. ALE oni musia predsa vedieť, že je trestné dopúšťať sa porušovania zákonov tohoto štátu.

SkryťVypnúť reklamu

Čo urobí a ako sa zachová tento názorovo silný kolektív, keď bič pleskne na konci? Po tom všetkom, čo chystajú pre celú SLA a zvlášť pre ÚAD (Úsek alpských disciplín) sa rozpŕchnu ako vrabce v poli a ukážu jedným smerom. ALE už bude neskoro. Všetky hlasovania, či riadne, či elektronické, sú zachované. Všetky ich závery sú alebo budú zdokumentované. Nemusíme robiť nič, len dokumentovať Vašu “svedomitú prácu” pre našu asociáciu a čakať na ten bič. Verte, že to dokážeme. ALE čo sa bude diať potom? VY ste navrhovali. Vy ste hlasovali. VY ste rátali. VY ste rozhodli. Máte svoje práva a takisto svoje povinnosti. A tie si máte plniť s odbornosťou a v prospech hnutia.

SkryťVypnúť reklamu

Týždeň pred SP v Jasnej Predsedníctvo SLA pod vedením Františka Repku oznámilo svoje rozhodnutie o zmene vo vedení Úseku alpských disciplín, kde do vedenia dosadili Marino Mersicha. Súd toto rozhodnutie pozastavil a museli rešpektovať vedenie pod M. Rajčanom. Toto vedenie opätovne, pripomínam opätovne, potvrdilo 91% delegátov na členskej schôdzi dňa 23. 4. 2016.

Do času, kým súd nevydal predbežné opatrenie ohľadne rozhodnutia Predsedníctva SLA, sa toto predsedníctvo dňa 9. 3. 2016 zišlo a zvolilo nových členov legislatívnej komisie. Napriek tomu, že členom legislatívnej komisie môže byť len osoba s ukončeným právnickým vzdelaním, predsedníctvo SLA (resp. 6 jeho členovia vrátane prezidenta SLA) toto pravidlo zrušilo a do vedenia legislatívnej komisie zvolili Marina Mersicha. Osobu, ktorá spôsobila rozvrat v SLA, osobu, ktorá podala dve žaloby a išla proti vlastnej organizácii za účelom presadenia svojich záujmov. Táto osoba dostala mandát od 6 členov predsedníctva SLA vrátane jej prezidenta Františka Repku na vytvorenie nových stanov a vytvorenie návrhu delegačného kľúča na konferenciu SLA na rok 2016.

SkryťVypnúť reklamu

Prezidenta SLA, toto rozhodnutie netrápi. Hoci Predsedníctvo zasadalo 9. 3. 2016, nebolo ani uznášaniaschopné (prítomných bolo len 6 členov a ako siedmy bol Mersich, ktorý však nebol predsedom ÚAD). Rovnako ani potom, ako bolo doručené rozhodnutie súdu o pozastavení vykonateľnosti rozhodnutia o tom, že Marino Mersich je predsedom ÚAD, nepozastavil toto rozporuplné uznesenie. Asi to tak niekomu vyhovuje. Je to účel 6-tich členov predsednítva SLA, vrátane prezidenta Repku, zdecimovať najväčší, najúspešnejší a najprogresívnejší úsek v štruktúre SLA. Nerozumiem tomu ani za mak.

Keď sa pozrieme na návrh delegačného kľúča na konferenciu SLA, ktorá sa má uskutočniť dňa 29. 5. 2016, tak dostaneme úplne jasnú odpoveď. Úsek alpských disciplín, ktorý tvorí viac ako 60 % všetkých členov SLA, úsek, ktorý má 767 športovcov z celkového počtu 1223 všetkých športovcov v SLA, čo je opäť viac ako 60 % a o výsledkoch týchto športovcov asi ani nemusíme hovoriť, dostal na konferenciu zo 66 všetkých delegátov len 16.

Tu je absolútny počet športovcov jednotlivých úsekov ÚAD: zjazdári 767, bežci 420, snowboard 10, akrobati 6, severská kombinácia 7, skoky na lyžiach 3 a trávové lyžovanie 10 športovcov. Aj z tohto počtu im (legislatívno-právnej komisii pod dohľadom MM) vyšiel nasledovný delegačný kľúč pre nadchádzajúcu konferenciu SLA. Zjazdári 16 delegátov, bežci 14, skokani 7, snowboard 11, akrobati 8, severská kombinácia 4, trávové lyžovanie 4 a zdravotne postihnutí 1. Dokopy 65 delegátov. Plus jeden zástupca športovcov. „Cakum prask” 66.

Takýto kľúč navrhla legislatívna komisia (člen komisie aj Marino Mersich) a schválilo predsedníctvo SLA elektronickým hlasovaním 7:4. Tých „sedem statočných” som menoval vyššie. Pre úplnosť doplním tých „štyroch spravodlivých”, ktorí bojujú dovolenými zbraňami (zákon a stanovy) a hlasovali proti tomuto zvrátenému návrhu. Michal Rajčan – predseda ÚAD, Ladislav Šándor – predseda úseku lyžovania na tráve, Monika Maršáleková – podpredseda ÚAD, Tomáš Kmeť – člen ÚAD.

Doposiaľ platné stanovy SLA určovali počet delegátov podľa veľkosti členskej základne, výsledkov a činnosti úseku a ÚAD mal tak na konferencii v máji v roku 2014 36 delegátov z celkového počtu 54 a v septembri 36 delegátov z celkového počtu 66. V roku 2015 sa konferencia nekonala, lebo stanovy, ktoré si na tej poslednej schválili, stanovili, že konferencia bude len raz za 4 roky. Tiež absurdnosť. ALE vďaka bohu prišiel nový zákon o športe, ináč by SLA zvolávala konferenciu až v roku 2018.

Pre nezainteresovaného rezonuje základná otázka. Prečo to robia čo tým sledujú? Odpoveď je jednoduchá. V minulosti mal ÚAD v predsedníctve 3 členov. ALE. Po nadchadzajúcej konferencii podľa nových kritérií bude mať najdynamickejší úsek s najväčšou členskou základňou, najjagavejšími úspechmi a najkvalitnejšou prácou v úseku v predsedníctve SLA člena JEDNÉHO. K tomu už snáď netreba žiaden komentár. Teda len jeden. LIKVIDUJÚ NÁS V PRIAMOM PRENOSE. Upozorňujem na to nie prvý krát, ale aj napriek tomu sa štát zatiaľ len mlčky prizerá. Zrejme sa musí stať asi až to, že slovenské zjazdové lyžovanie vďaka týmto “7 statočným” na Slovensku tento rok nebude. ALE, ja tomu rozhodne odmietam uveriť.

Členská základňa ÚAD sa od roku 2014 výrazne, priam dynamicky rozširuje, zvýšil sa počet pretekárov, členov, lyžiari dosahujú vynikajúce výsledky, úsek ako jedinný zo všetkých má pred sezónou schválený svoj rozpočet, spolupráca s reprezentantami je najlepšia od kedy si pamätám. ALE nepochopiteľne práve úmerne nášmu nárastu a úspechu sa nám dramaticky, ba až drasticky znižujú naše práva. Kde je ten systém, ktorý ochráni športovcov? Zákon o športe nám dal inštitút hlavného kontrolóra športu, ktorý by bol kompetentný zasiahnuť práve v takejto situácii. Vedel by usmerniť zväzy a poukázať na porušenie stanov a konanie v rozpore so zákonom o športe. Kto je kompetentný zasiahnuť v tejto situácii a teraz? Štát dáva do SLA viac ako 700 000 eur ročne a nikoho netrápi, kto a akým spôsobom o nich rozhoduje?

Verím, že áno. Že už blízka budúcnosť v úplnej nahote predstaví ľudí a spôsob, akým narábajú so „športovým bohatstvom” našej krajiny. ALE netešme sa dopredu. Minulosť nám nedáva za pravdu, že by sa štát či kompetentní veľmi často razantne a do dôsledkov starali o prešľapy funkcionárov v športových zväzoch. Výhovorku, že štát nie je zriaďovateľom asociácií či zväzov, by mal nahradiť argument, že všetko, čo ide od štátu a pre štát je možné bez okolkov skontrolovať, vyvodiť závery a riešiť spravodlivo, podľa zákona a v prospech hnutia, športovcov a občanov tejto krajiny. Aby nebolo možné, že sa pár jednotlivcov rozhodne zlikvidovať tak úspešný šport, ako je zjazdové lyžovanie a sami „zjazdári”, AJ KEĎ V JASNEJ VÄČŠINE, sa môžu len pozerať na skazu svojho hnutia.

ALE pozor!

Nemýľte sa, lyžiarska sezóna ešte neskončila. Práve naopak. SEZÓNA VRCHOLÍ.

Ladislav Smolen

Ladislav Smolen

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Lyžiar telom aj dušou. Bývalý reprezentant v zjazdovom lyžovaní, vyštudovaný tréner a podporovatel mladých slovenských talentov. Človek, ktorému záleží na osude lyžovania na Slovensku. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
SkryťZatvoriť reklamu