Je Zariadenie opatrovateľskej starostivosti CILKA revúcky Stalingrad?

Písmo: A- | A+

Od začiatku pandémie sa neustále spomínalo, že seniori v domovoch sú najviac ohrozená skupina. Z mnohých domovov sa stali doslova pevnosti obkľúčené covidom, niektoré sa ubránili a niektoré nie. Ako je na tom ZOS CILKA v Revúcej?

Úmrtnosť z počtu klientov 2014-2019: 67,8%

Od 1.1.2014 do 31.12.2019 prišlo do zariadenia a zostalo v ňom 230 klientov, za toto obdobie z tohto počtu zomrelo 156 klientov. 

Pohyb klientov v ZOS CILKA Revúca
Pohyb klientov v ZOS CILKA Revúca (zdroj: J.Legény)

Zdrojom údajov sú Výročné správy mesta Revúca, schvaľované či brané na vedomie mestským zastupiteľstvom takmer bez diskusie aj keď v ňom sedia a sedeli profesie z danej oblasti.

Koľko klientov ZOS CILKA prežilo rok 2020?

Na začiatku roka 2020 bolo v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti CILKA v Revúcej 74 klientov. Od vypuknutia pandémie na jar 2020 sú klienti uzavretí v zariadení a správy o nich akosi začínajú chýbať. V januári 2021 sa asi 20 oznámení o úmrtí v rozhlase mesta Revúca dá s vysokou pravdepodobnosťou pripísať ku klientom zariadenia CILKA. Otázka dňa je: "Koľko klientov prežilo, koľko zomrelo v zariadení a koľkí zomreli na Covid-19 mimo zariadenia po prevezení do nemocnice?"

Ak si zoberieme do úvahy, že miera úmrtnosti populácie 65+ je na Slovensku dlhodobo okolo 5% a ročná miera úmrtnosti v zariadení CILKA (vypočítavaná z ročného počtu úmrtí a počtu klientov na začiatku obdobia) je 23-43% a v porovnateľných zariadeniach kde som našiel výročné správy bola maximálne v jednom roku 16%, tak som toho názoru, že je tu nejaký problém, ktorému by hádam poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva mohli venovať trochu času, lebo CILKA je mestské zariadenie a jeho zamestnanci sú zamestnancami mestského úradu.

A otázka nakoniec: "Ako je to v skutočnosti s kvalitou života v zariadení ZOS CILKA v Revúcej?"

Poznámka:

Prečo porovnanie so Stalingradom? V Staligrade bolo obkľúčených okolo 300 000 vojakov a dôstojníkov predovšetkým 6. armády pod velením generála Paulusa na poslednú chvíľu povýšeného na poľného maršála. Do zajatia z obkľúčenia vyšlo asi 100 000 vojakov a dôstojníkov, teda neprežilo cca 67%. V boji s korona pandémiou sa často šermuje vojenskou terminológiou, tak prečo nepoužiť aj príklady z vojenskej histórie. Aj keď som toho názoru, že správny názov tohto príspevku mal byť "Waterloo ľudskosti a morálky revúckej radnice". 

Skryť Zatvoriť reklamu