Koľko uberú z dôchodku exprezidentovi Rudolfovi Schusterovi?

Písmo: A- | A+

Druhý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster (1999-2004) bol podľa evidencie ÚPN v dobe od 15.3.1986 do 6.12.1989 členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a bude zo zákona poberateľom nezaslúžených benefitov

Tento blog je pokusom preukázať tzv. dôkazom sporom nezmyselnosť návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu na príklade bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý patril k vysokým funkcionárom KSS a tzv. nomenklatúrnym kádrom, t.j. zastával funkcie, pre ktorých výkon bol potrebný súhlas príslušného stupňa orgánu KSS resp. KSČ.

Čo hovoria dnešní a minulí životopisci o straníckej kariére Rudolfa Schustera, alebo Rudolf Schuster bol tým, čo môj otec zahŕňal pod pojem "červení baróni"

"Rudolf Schuster bol od roku 1964 do roku 1990 členom Komunistickej strany Československa (KSČ). Bol členom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska (KSS) a jeho predsedníctva, členom Predsedníctva Východoslovenského krajského výboru KSS. Od roku 1986 bol členom Ústredného výboru KSS a členom Predsedníctva ÚV KSS."

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/stranka/6900-zivotopis-rudolf-schuster/

"Ako člen Komunistickej strany Československa (KSČ) v rokoch 1964-1990 bol Rudolf Schuster aj pracovníkom košického krajského straníckeho aparátu, neskôr členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) a jeho predsedníctva."

Zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/byvaly-prezident-sr-rudolf-schuster-sa/370195-clanok.html

Prvé plenárne plenárne zasadnutie UV KSS ktorého sa súdruh Rudolf Schuster zúčastnil sa konalo 15.3.1986 a bol podpísaný pod poradovým číslom 74 na strane 7 prezenčnej listiny (viď webovú stránku Ústavu pamäti národa). 

Kto boli červení baróni

Návrh zákona za osobu, ktorú treba postihnúť považuje u členov KSČ alebo KSS len tých čo boli : "f) členom alebo zamestnancom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v období od 25. februára 1948 do 30. novembra 1989". Ale my, čo sme za socializmu žili, vieme, že tými prvými pánmi osudu boli okresní tajomníci strany. Lebo keď som ako študent gymnázia bol redaktorom školského časopisu, tak som musel vždy pred tlačou doniesť časopis ideologickému tajomníkovi OV KSS v Topoľčanoch a niekedy som i hodinu vyvracal jeho domnienky o inotajoch v textoch a zopár ráz som musel aj článok alebo ilustráciu vyhodiť, lebo jednoducho triedny nepriateľ číha všade. Na okresnom výbore strany sa schvaľovali zoznamy tých, čo sa mohli prihlásiť na vybrané vysoké a niekedy aj stredné školy a preto som sa nestal učiteľom výtvarnej výchovy a matematiky, lebo živly skrátka nemajú čo hľadať vo výchovnovzdelávacom procese. Ale to len pre príklad. V mojich časoch socializmu, ktoré pamätám bol Ústredný výbor niekde ďaleko a vydával uznesenia, ktoré sa svojim obsahom a efektom na život obyčajného človeka veľmi podobali volebným programom dnešných politických strán vrátane OĽaNO. Muziku tvrdili práve okresné a v niektorých veciach krajské výbory a preto opomenutie týchto funkcionárov je ukážkou amaterizmu predkladateľov zákona. Lebo nejaký analytik ŠTB, ktorý nikdy v živote nezatkol žiadneho triedneho nepriateľa, mal zdravotnú klasifikáciu B alebo C a držali si ho len preto, že vedel jazyky a písal denne zvodky (a dnes jeho vdove zoberú vdovský výsluhový dôchodok) bol v porovnaní s významom okresného tajomníka velké nič tri kilometre za kôpkou hnoja. Teda, ak to má byť spravodlivé a porovnateľné s inými zložkami, ústredný výbor nestačí.

Ako zákon dopadne na bytie pána Schustra?

Z doteraz zverejnených dokumentov ÚPN vyplýva, že v prípade prijatia návrhu zákona bude potrebné znížiť zápočet rokov pre výpočet dôchodku bývalého prezidenta Slovenskej republiky o obdobie od 15.3.1986 do 30.11.1989, t.j. o 1357 dní (292+ 365+ 366+ 334) teda cca 3,7 roku. Neviem kedy šiel už pán Schuster do dôchodku a ktoré funkcie robil už ako dôchodca ale dovolím si vyjadriť názor, že nezapočítanie tejto doby zásadným spôsobom výšku jeho dôchodku neovplyvní a rozhodne to materiálne nepocíti, ak by šiel do dôchodku okamžite, ako mal na to nárok, tak by to mohlo byť maximálne 10% ale nie je vylúčené ani to, že výsledok bude nulové zníženie, lebo strata týchto rokov v zápočte bude kompenzovaná celkovou výškou základu a najmä tým, že u vysokopríjmových skupín sa príjem započítaval odstupňovane a nad určitý limit sa vôbec nebral do úvahy. Jediné čo sa dosiahne je, že sa nejaký bulvárny denník bude môcť zaujímať, aký výlet do zahraničia si bude musieť pán exprezident odoprieť, lebo sa jeho dôchodok zníži o pár desiatok EUR (prinajlepšom pre Andrejuvovú a prinajhoršom pre Schustra). 

Ako tvrdá ruka zákona postihne ženu-vdovu bývalého príslušnika ŠTB

A potom tu máme vdovu po už spomínanom analytikovi, ktorý po prepustení zo služby v roku 1990 už nenašiel žiadnu poriadnu prácu a ako správny člen ozbrojených zložiek zomrel po 17 mesiacoch odchodu na starobný dôchodok (lebo taká bola v tom čase priemerná dĺžka dožitia na dôchodku u bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek, lebo kto nezažil život so zvolávacím zariadením, keď ste museli byť do 10 alebo 30 minút na určenom mieste, nevie o čom to bolo) a zanechal svoju maželku s vdovským dôchodkom. Ten by mohol byť 30% z jeho pôvodného ale určite bude možno polovicou dôchodku vdovy, lebo ona, pretože sa najmenej 3-4 x sťahovali a všetci vedeli, že jej muž "dobre zarába" tak bola pri zvyšovaní platov v podniku posledná na rade, takže jej dôchok je určite ten minimálny. Takže výsledok - naša vdova po analytikovi príde fakticky o polovicu príjmu a keď poplatí všetky zálohy a poplatky, bude sa musieť pravdepodobne rozhodnúť, či zomrie hladom alebo preto, že si nebude môcť kúpiť predpísané lieky. Čiže potrestáme ženu, ktorej jediným hriechom bolo, že si pred 40 alebo 50 rokmi zobrala mladíka, ktorý ju očaril recitovaním Baudelaira v originály. 

Takže, vážený čitateľ, si stále presvedčený, že tresty podľa tohoto zákona budú primerané z hľadiska optiky reálnych krívd spôsobených potrestaným človekom a budú potrestaní tí praví? 

Skryť Zatvoriť reklamu