Názor : I. Matoviča je možné s vysokou pravdepodobnosťou obviniť z genocídy z velikášstva

Písmo: A- | A+

ŠÚ SR predbežne potvrdených 59 989 úmrtí na Slovensku v roku 2020 prevyšujúce aj pandémiou vysvetliteľné zvýšenie otvára otázku kedy a kde budú braní na zodpovednosť členovia Matovičovej kliky vrátane koaličných spolupáchateľov .

Perspektíva 10 000 úmrtí na Covid-19 (z toho polovica na vrub chaosu v riadení) v rokoch 2020-2021 a ďalších 10 000 úmrtí "colateral dammage" ako vedľajší dôsledok zanedbania a ochromenia zdravotnej starostlivosti, črtajúca sa ako čoraz realistickejšia, oprávňuje hovoriť o genocíde, teda ako o masovom vytváraní podmienok pre fyzickú likvidáciu skupiny osôb.

Súčasný vývoj pandémie smeruje k atakovaniu hranice 7000 úmrtí ku koncu februára a ak by sa nejakým zázrakom podarilo zlomiť vývoj, tak koncom apríla môžeme očakávať dosiahnutie hranice 8000-8500. Ak hovoríme o potrebe zázraku, tak najmä preto, že ak bude ďalej pokračovať obsesia vyháňania vírusu špáraním sa v nosoch obetí genocídy - bezbranných občanov Slovenska - "noncombatantov", ktorí podľa medzinárodného práva majú bojujúce strany (Matovič x hnusoba) povinnosť ochrániť pred dôsledkami svojho boja, tak špirála obetí prekročí aj mnou naznačené hranice (pritom som uviedol optimistické odhady, aby ma niekto neobviňoval, že šírim paniku.)

Právny názor: činy režimu Igora Matoviča sa dajú zhrnúť pod definíciu "pohŕdanie princípmi právneho štátu a uzurpovanie práva na pravdu, ktorého výsledkom je genocída z velikášstva"

Genocída je zločinom proti ľudskosti. Nepremlčuje sa. Pod genocídu dokumenty OSN zahrnujú 5 konaní, z ktorých dva dnes znášajú občania Slovenska ako výsledok opatrení vlády Igora Matoviča, a to: ťažké telesné alebo duševné ublíženie členom skupiny; úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Čo ma podľa môjho názoru oprávňuje uvažovať o tom, že tu prebieha genocída z velikášstva? Sú to tieto skutočnosti: 

- atómová zbraň - plošné testovanie - zjavne nezničila a ani neoslabila pandémiu

V skutočnosti bola v kombinácii s úľavami pre nositeľov modrého papierika s negatívnym výsledkom pravdepodobne najsilnejším spúšťačom rýchleho šírenia nákazy. V predošlých blogoch som poukazoval na to, že od plošného testovania sa korelácia medzi počtom nakazených a ppočtom mŕtvych stratila. Dnes už vieme, že je to dané tým, že v snahe vylepšiť si imidž, Slovensko neposkytovalo korektné údaje o počte nakazených. Iné analýzy priniesli myslím dosť dôkazov pre toto tvrdenie a preto nemá zmysel ich tu opakovať. 

- občania ako biele myši - alebo, takú pokusnú vzorku by pánu MUDr. Krajčímu a spol. závidel aj Dr.Mengele

V článku autorov ku ktorým patril aj minister Krajčí publikovanom na www.medrxiv.org (the preprint server for health sciences) s názvom "The effectiveness of populationwide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 infection prevalence in Slovakia" ktorého autenticitu mám potvrdenú aj Inštitútom zdravotných analýz, názov v slovenskom preklade "Efektívnosť plošného testovania populácie rýchlymi antigénovými testami pri redukcii prevalencie infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku" v notifikácii autori deklarujú mimo iného nasledovné veci:

  • The authors have declared no competing interest. - Autori deklarujú, že nie sú v konflikte záujmov.

  • I confirm all relevant ethical guidelines have been followed, and any necessary IRB and/or ethics committee approvals have been obtained. - Potvrdzujem, že boli dodržané všetky relevantné etické usmernenia a dostal som všetky potrebné súhlasy (Institutional Rewiew Board - IRB) Výboru dozoru nad experimentmi s ľuďmi (stručný preklad s uvedením zamerania výboru) a/alebo etickej komisie. 

  • All necessary patient/participant consent has been obtained and the appropriate institutional forms have been archived. - Boli dané všetky potrebné súhlasy pacientov/účastníkov a príslušné dokumenty boli archivované.

Ja som sa prvého masového špárania v nose nezúčastnil, lebo sýkorkám, vevericiam, mačkám a ježkom v lese okolo mňa bolo jedno, či mám modrý papier alebo nemám, ale od účastníkov som nepočul, a ani v správach a informáciách o ňom som nezachytil, že by niekto vysvetľoval, že ide o vedecký experiment a zrejme to zostalo utajené aj pred Slovenskou akadémiou vied a všeobecne vedeckou obcou. Vládu slovenskej reubliky, ktorá túto paličkovú spartakiádu odsúhlasila rozhodne nemožno považovať za nejakú lekársku etickú komisiu tak ako ani ostatné grémiá k tejto téme, lebo v žiadnom ich uznesení sa expressis verbis neuvádza žiadny súhlas s vedeckým experimentom a ani odobrenie etickosti tohto konania. Teda nezostáva nič iné, len konštatovať, že plošné testovanie bol vlastne experiment na ľuďoch, ktorí o tom neboli informovaní. Neviem, ktorá etická komisia by schválila experiment, kde sa ho ľudia "dobrovoľne" zúčastnia preto, lebo inak majú domáce väzenie s výnimkami (teda tí, čo sa ho nezúčastnia). Druhou veľmi závažnou výhradou je to, že pred týmto testom nik nevyhodnotil a ani sa nevyjadril k riziku prenosu nákazy medzi testovanými počas testovania. Čo sa týka deklarovania, že autori nie sú v konflikte záujmov, dúfam že aspoň v prípade ministra Krajčího každý, kto sa s danou problematikou zaoberá začne krútiť s počudovaním hlavou.

Teda aj na základe tohto je možné konštatovať, že z vedeckého hľadiska bol tento experiment COVID-19 Černobyľ, lebo presne ako v Černobyle, kde pri experimente niekto zabudol na zákon zachovania energie, tak pri tomto experimente niekto zabudol, že vírusy sa šíria aj ovzduším. Výsledkom je, ako som poukázal v predošlých blogoch len v roku 2020 minimálne 2350 úmrtí navyše, mimo úmrtí na COVID-19 a ďaľších cca 500 úmrtí na COVID-19 v druhej vlne možno pripísať zlému riadeniu pandemických opatrení. Dnes tu máme pravdepodobne tretiu vlnu rozpútanú nedbalosťou po prvom plošnom testovaní, ktorá bola prevdepodobne zosilnená januárovým druhým plošným testovaním. Čiže dovolím si pripomenúť, že najlepšie dnešnú situáciu Slovenska charakterizuje veta vyslovená G.Husákom po okupácii Československa v roku 1968 na normalizačnom zjazde KSČ: "V roku 1968 sme stáli krok pred priepasťou, ale dnes sa situácia zmenila, pokročili sme o dva kroky vpred."

- riadenie pandémie ako súťaž "kto má väčšieho" na chlačenskom záchode základnej školy - som toho názoru, že z hľadiska reálnych výkonov aktérov a výsledkov, ide o veľmi láskavé prirovnanie reálnych manažérskych výkonov zúčastnených. Pri hlbšej analýze by sme zrejme museli konštatovať, že za týmto zmätkom sa skrývajú aj rôzne ekonomické záujmy (čo zrejme platí najmä pre koaličných partnerov OĽaNO) a pri samotnom premiérovi Matovičovi bude diagnostika jeho správania a motívov vecou širokého multidisciplinárneho skúmania. Na odľahčenie si dovolím pripomenúť vtip, ktorý sme si rozprávali o Adolfovi Hitlerovi, ktorého na konci vojny zajali spojenci. Ten nechcel vypovedať, chcel to spraviť jedine za prítomnosti W.Churchilla. Keď ho nakoniec k nemu doviedli, strhol si fúziky, postavil sa do pozou a zahlásil sa: "Pán premiér, agent 001, hlásim, že úlohu som splnil, Nemecko je zničené." Teda aby som to uzavrel, ak by niekto chcel položiť Slovensko na kolená a nechať zomrieť čo najviac slovenských občanov, lepšie ako Igor Matovič by to asi ťažko dokázal. Dovolím si to konštatovať už dnes, lebo aj ekonomické procesy majú nejakú zotrvačnosť, že masová nezamestnanosť a bankroty sa bezpochyby stanú témou už v marci a do konca roka už možno budeme potrebovať naštudovať poučenie z gréckej krízy, lebo to bude niečo, čomu sa situácia na Slovensku bude najviac podobať.

- rozhodujúca vládna strana OĽaNO funguje z hľadiska rozhodovania a vnútorných vzťahov ako motorkársky gang na čele s vodcom, ktorý rozhoduje o všetkom, ale rozhodne sa nepodobá na normálnu na politickú stranu. Od roku 2015 až dodnes sú v nej zrejme len 4 členovia: Mgr. Igor Matovič – splnomocnenec; Ing. Martin Fecko – člen; Ing. Erika Jurinová – člen; Mgr. Jozef Viskupič, ako vyplýva zo zverejnených výročných správ a účtovných uzávierok. V roku 2017 bol ku koncu roku počet členov 13, v roku 2018 boli zase len 3 a ku koncu roku 2019 je tam zrazu 45 členov a predsedníctvo má 9 členov : Mgr.I.Matovič, Mgr.J.Viskupič, Ing.E.Heger, Ing.J.Jakab (33.151,-EUR), Mgr.M.Šipoš (33.944,-EUR), PhDr.J.Naď (34.900,- EUR), PhD., J.Budaj, Mgr.N.Milanová, Mgr.P. Pollák, PhD. A je to dobrá partia, veď sumy za menami niektorých členov sú peniaze, čo dostali od strany za dodávky svojich služieb v roku 2019. Možno dnes má hnutie už zase iba 4 členov, ktovie, lebo jediným štatutárom je Igor Matovič a z otvorených zdrojov sa nedozvieme, ako je v stanovách strany definované, komu a ako sa bude deliť likvidačný zostatok v prípade zrušenia strany. Takže som toho názoru, že označovať I.Matoviča za nemajetného človeka nie je správne, on vlastní stranu a dokonca jej prostredníctvom aj nebytový priestor na Zámockej 14 zakúpený 12.9.2018. Teda aj tento stručný historický prehľad hovorí o tom, že tu máme vodcu, skupinu 3 favoritov a všetko ostatné sú len dočasné spojenia a vzťahy smerujúce k splneniu cieľa tvrdého jadra a predovšetkým vodcu. Strana s takouto kultúrou nemôže vyprodukovať nič iného ako diktatúru, lebo to je jej genetické vybavenie. A každá diktatúra je sprevádzaná masovou represiou, ktorá môže mať rôzne formy. Dnes je to vydieranie - buď vyšpáraný nos, lebo ak nie žiadna škola, žiadna príroda, žiaden šport, žiadna kultúra.

A čo príde zajtra?

Nakoniec krátky dovetok ku koaličným partnerom a poslancom koalície. Pár krát som sa za Slovensko zúčastnil výročných rokovaní Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre (Medzinárodnej spoločnosti pre vojenské a vojnové právo). Francúzski kolegovia vnášali už vtedy do debát ľudskoprávne momenty a reakcie ich alžírskych proťajškov stáli za to, najmä ak to boli priami účastníci alžírskej vojny. Často som bol akoby nestranný rozhodca. To kľúčové, na čom sa všetci nakoniec zhodli, že dokonca aj vo vojnovom konflikte nesie vinu aj ten, kto páchaniu zločinu nezabránil a dokonca ani hrozba trestu, z vlastnej strany nie je ospravedlnením pre trpné sledovanie zločinov proti druhej strane. Dnes poslancom koalície na rozdiel od vojny nehrozí za neuposlúchnutie rozkazu guľka, maximálne je to strata mandátu. Preto by sa nemali spoliehať na to, že si terajšiu devastáciu a genocídu odskáču len vrcholoví aktéri, aj vládni a legislatívni spolutvorcovia sa budú musieť za ňu zodpovedať. Lebo perspektíva, že rok 2021 v počte úmrtí prekoná rok 1945 (67 500) je veľmi realistická a nebude mať v tom prsty iba hnusoba. 

Pozn: ďakujem za vecnú a z právneho hľadiska podstatnú pripomienku k použitiu termínu nedbalosť, ktorý som nahradil v názve a texte pojmom velikášstvo. Nedbalosť bol nevhodný termín z hľadiska definície genocídy v medzinárodnom práve, ale váhal pri názve som medzi hlúposťou a neschopnosťou, čo by za určirých podmienok mohli byť poľahčujúce okolnosti. Nedbalosť je v práve známy pojem a pravdepodobne by pri nedbalosti malo zmysel hovoriť o úmyselnom zanedbaní. Aj tak si myslím, že práve táto pandémia by mohla v právnom myslení zanechať stopy aj tým, že by sa sformulovali aj právne pohľady na zodpovednosť politikov za úmrtia a všeobecne materiálne a ľudské škody, ktoré zjavne súvisia z ich činnosťou alebo nečinnosťou.

Skryť Zatvoriť reklamu