Pán Heger, koho pošlete kopať hroby tieto Vianoce?

Boj tejto vlády s požiarom pandémie vyzerá ako keby na hasenie miesto vody v rozospatosti a zmätku použili benzín.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Dnes bojuje vláda s krízou, ktorú sama vyprodukovala

Situácia nevyzerá dobre. Ak by zostalo len pri súčasných denných počtoch nakazených, tak koncom novembra môžu počty pacientov v nemocniciach dosiahnuť počty z vrcholu druhej vlny v marci 2021. Úmrtnosť je nižšia, ale už pred koncom novembra zrejme prekročíme hranicu 14000 mŕtvych a už dnes je isté, že v roku 2021 zomrie na Slovensku prinajmenšom 64 000 ľudí, čo je hodnota blízka roku 1945, keď Slovenskom prechádzala fronta a štyri mesiace sa na území Slovenska bojovalo. Je to hodnota, ktorá prekračuje počet úmrtí v rokoch 1920-1922, keď doznievali následky pandémie španielskej chrípky a aj prvej svetovej vojny. Už dnes je isté, že rok 2021 bude prinajmenšom druhý najsmrtnejší rok v histórii Slovenska od roku 1919. Ale muselo to takto dopadnúť? Rozhodne nie.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by som mal zhrnúť hlavné pochybenia, takto boli tieto:

  1. Vláda vo svojej komunikácii o nákaze bola len ozvenou. Nikdy neprevzala iniciatívu tak, aby bola prvá, ktorá nastolí tému a poskytne základné informácie. Informácie poskytovala len keď už musela a často podávala informácie, ktoré sa neskôr ukázali ako prinajmenšom zmätočné

  2. Od začiatku pri rozhodovaní boli hlavným motívom prijatých opatrení politické a volebné preferencie a nie fakty. Čo sa týka faktov. Sledujem dáta zverejňované NCZI na dennej báze od 6. marca 2020. Jediné tri súbory koherentných dát sú denné odhalené prípady pozitívnych PCR testami a denne reportované kumulatívne číslo (súčet denných prípadov) od začiatku pandémie, to isté platí o úmrtiach a o celkovom počte PCR testov. Ak napríklad zoberieme AG testy - 26.9.2021 bolo hlásené, že bolo celkom vykonaných 38 242 601 testov a ako pozitívnych bolo vyhodnotených 390 214 testov, do 7.10.2021 vrátane sa vykonalo podľa denných hlásení prírastkov ďalších 194 182 testov, z ktorých bolo 3338 pozitívnych, teda do 7.10.2021 by malo byť vykonaných celkom 38 436 783 testov, ale NCZI udáva že je to 38 518 224 a u pozitivity testov je očakávaných 393 552 nahradených cifrou 395 149. Obdobne to platí aj pre vakcíny. Osobne mám len jedno logické vysvetlenie, ten kto to má na starosti si za celé to obdobie nespravil ani raz skúšku správnosti a s vysokou pravdepodobnosťou počet testov aj vakcín vychádza z počtu vykázanej spotreby. Tento jav som začal sledovať od 26.3.2021. Sú len dve vysvetlenia - rozkrádanie na kšeft alebo testovanie a vakcinácia načierno pre kamošov. Čo sa týka ako vykazovania ako celku, pre štatistické skúmanie má naozaj zmysel iba sledovanie 7-dňových kĺzavých priemerov, lebo bolo obdobie, keď sa v sobotu zomieralo málo a v nedeľu už vôbec a vždy pred nejakou bomba tlačovkou premiéra došlo deň pred k výraznému a niekedy až závratnému stúpnutiu úmrtnosti.

  3. Nadviažem na predošlý bod, nič sa nespravilo pre to, aby rozhodovanie o opatreniach nebolo o dojmoch, ale faktoch. Nevykonali sa a ani dnes nik nerobí merania a prieskumy, ktoré by dali odpovede na dynamiku šírenia vírusu v rôznych sociálnych skupinách a prostrediach, nik sa nevenoval jednoduchým preventívnym opatreniam v podobe posilňovania imunity, vytypovaniu diagnóz a osôb s vysokým rizikom nákazy a ťažkého priebehu ochorenia, skrátka takým opatreniam, ktoré pomôžu zacieliť intervencie na konkrétne osoby, čo je najefektívnejší a najlacnejší spôsob boja s pandémiou. Čiže vláda bola presne v pozícii neandertálca s obrovským kyjakom v jaskyni, ktorý v tme bije tým kyjom okolo seba aby zabil komára a miesto komára zabije všetkých čo sú tam s ním.

V roku 2014 Matovič hlasoval za odškodnenie pre následky očkovania

V roku 2014 poslanci za KDH Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik predložili návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru pre možnosť odškodnenia osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania. Na schôdzi č. 35 šiesteho volebného obdobia NR SR dňa 11.6.2014 v hlasovaní č. 233 o tom, či má tento návrh postúpiť do 2. čítania za tento zákon zahlasovali z klubu OĽaNO Igor Matovič a Štefan Kuffa. Pre zaujímavosť tento návrh podporil i bývalý ministrer financií Ivan Mikloš a ústavný právnik Radoslav Procházka, teda z tohto pohľadu sa jednalo o racionálnu myšlienku, ktorú podporili i ľudia, od ktorých by sa skôr s ohľadom na ich postoje očakávalo zamietnutie.

Skryť Vypnúť reklamu

Bez komentára, lebo ten netreba uvádzam dva body z dôvodovej správy k tomuto návrhu. Nájdete tam odpoveď na to, prečo to nefunguje, to najhlavnejšie je na konci - dôvera, to je to, čo je základom akéhokoľvek použitia vakcíny a dôvera je to, čo v tejto pandémii vo vzťahu k vakcínam od začiatku takmer úplne absentuje.:

2) Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí  SR  č. 40/2000 Z. z.) v článku 24 stanovuje, že „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom“. Takýto zákon v slovenskej legislatíve chýba vo vzťahu k povinnému očkovaniu - zdravotnému úkonu vykonávaného v zmysel zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v prípade nepodrobenia sa aj sankcionovaný zo strany štátu v zmysle uvedeného zákona.

Skryť Vypnúť reklamu

Počet občanov odmietajúcich povinné očkovanie stúpa. Títo občania sú sankcionovaní napriek tomu, že využili svoje právo informovaného súhlasu a so zákrokom nesúhlasili.  Výnimky, v ktorých sa nevyžaduje informovaný súhlas sú uvedené v § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,

b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,

Skryť Vypnúť reklamu

c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo

d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Pretože očkovanie nespadá pod žiadnu z týchto možností, je potrebné vyriešiť tento rozpor v zákonných normách v súlade s Ústavou SR. Násilná cesta kriminalizovania občanov nie je správnou cestou ako zabezpečiť očkovací program SR.  Jedinou cestou je zvýšenie informovanosti občanov, preukázanie bezpečnosti propagovanej liečby a prevzatie zodpovednosti štátu za prípadné poškodenie zdravia povinným očkovaním.

Súčasný právny poriadok SR neumožňuje osobe poškodenej povinným očkovaním účinne sa domôcť svojich práv. Dokazovanie, žaloba či znalecké posudky (cena bežného posudku sa pohybuje od 300 - 500 EUR) sú pre poškodeného človeka, ktorý zápasí so zdravotnými problémami - vlastnými alebo svojho malého dieťaťa - a doslova bojuje o prežitie, finančne neúnosné. Za existencie SR ešte nikto nevyhral takýto súdny spor a nebol odškodnený za poškodenie zdravia povinným očkovaním. Podaním informovaného súhlasu občan súhlasí so zdravotným zákrokom a prehlasuje, že bol poučený o prípadných rizikách zdravotné zákroku a tým na seba preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutie a nemôže pred súdom uspieť za poškodenie zdravia povinným očkovaním. Prečítanie príbalového letáku je súčasťou procesu informovaného súhlasu, hoci sa často v praxi deje len formálne. V právnej rovine to však znamená, že občan si je za prípadné nežiaduce účinky zodpovedný sám. Nečudo, že počet najmä rodičov, ktorí majú obavu z nežiaducich účinkov očkovania stúpa, nie sú ochotní na seba v plnej miere preberať ťarchu poškodenia zdravia povinným očkovaním. Tu by mal byť štát zárukou zodpovednosti a istoty, že títo ľudia neostanú osamotení a mal by im zabezpečiť náhradu škôd na zdraví spôsobenú povinným očkovaním. Sme presvedčení, že aj uvedené opatrenie pomôže zvrátiť nedôveru verejnosti v povinné očkovanie a inštitúcie zabezpečujúce verejné zdravie.

3) Neodškriepiteľnými prípadmi sú početné poškodenia zdravia tzv. BCG vakcínou, kedy na  štvrtý deň života boli očkovaní novorodenci bez vedomosti o stave ich imunitného systému. Bolo bežnou praxou, že konkrétne toto očkovanie prebiehalo v pôrodnici bez akéhokoľvek poučenia a informovaného súhlasu rodičov novorodenca. Jedným z dôvodov zrušenia povinného očkovania BCG vakcínou boli práve aj početné závažné nežiaduce účinky, ktoré poznačili zdravie tých najmenších aj doživotne. Je všeobecne známe, že len zlomok nežiaducich účinkov vakcín je hlásený, preto aj systém odškodňovania by mohol prispieť k väčšej bezpečnosti, dôvere vo vakcíny a zvýšeniu povedomia odbornej a laickej verejnosti o farmakovigilancii a povinnostiach s tým spojených. 

Od roku 2006 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ročne zaregistroval nasledovné počty hlásení nežiaducich účinkov vakcín.

rok

na BCG

Iné vakcíny

Spolu

Z toho závažné

2006

294

14

308

35

2007

520

48

568

43

2008

121

39

160

25

2009

102

32

134

35

2010

55

27

82

30

2011

224

51

275

71

2012

90*

112

202

54

*BCG vakcína bola povinná do 31.12.2011

Takže pán Heger, ak to bude na Vianoce zase tak, ako minulý rok, že za dva mesiace november a december tu budeme mať 3000 mŕtvych navyše a bilancia pandémie sa bude blížiť k 16 000, pošlite kopať hroby Igora Matoviča za to, že si nespomenul na to, že pred siedmimi rokmi mal v rukách nástroj na riešenie podstatnej časti problémov s očkovaním v súčasnosti a pošlite mu pomáhať poslancov Fecka, Mičovského a Vašečku, aby si konečne ujasnili názor na túto tému, lebo v tom 2014 roku im to nebolo jasné. A skúste sa zamyslieť, či tento zákon nie je ten prvý správne zapnutý gombík na kabáte riešenie pandémie, ktorý ste nenašli a preto sme tam, kde sme.

Jozef Legény

Jozef Legény

Bloger 
  • Počet článkov:  130
  •  | 
  • Páči sa:  17x

W.Churchill povedal: "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Súhlasím. Preto píšem blogy len vtedy ak mám čo povedať. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu