Aké udalosti budú predchádzať prichadzajúcemu Armagedonu!

Písmo: A- | A+

“Vtedy povstane Michael, veľké knieža, ktoré koná v prospech tvojho ľudu. A nastane taký čas tiesne, aký nebol, odkedy vznikol nejaký národ až do toho času. V tom čase tvoj ľud unikne každý, kto bude zapísaný v knihe.” - Da. 12:1.

Armagedonská vojna bude veľkolepým vyvrcholením záveru tohto systému. Ale nemusíme sa ničoho báť, lebo to bude Boží boj, a nie náš. (Prísl. 1:33; Ezech. 38:18–20; Zach. 14:3) Na Jehovov pokyn Ježiš Kristus povedie nebeské vojská do boja. Budú s ním aj vzkriesení pomazaní a myriady anjelov. Spoločne budú bojovať proti Satanovi, jeho démonom a ich podporovateľom na zemi. (Zjav. 6:2; 17:14) Jehova nás ubezpečuje: 

„Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech.“ (Iz. 54:17) „Veľký zástup“ verných Jehovových služobníkov „vyjde z veľkého súženia“, čiže ho prežije! Potom budú Jehovovi naďalej preukazovať svätú službu. (Zjav. 7:9, 13–17) Vďaka Biblii sa môžeme pozerať do budúcnosti s úplnou dôverou. Čítame v nej, že „verných Jehova pozorne stráži“. (Žalm 31:23) Všetci, ktorí milujú Jehovu a chvália ho, zažijú radosť, keď budú svedkami toho, ako posvätí svoje meno. (Ezech. 38:23)

PS: Nespočetné množstvo detailov napojených na dvanástu kapitolu Božieho proroka Daniela je ešte zapečatených a nepoznaných medzi jeho uctievateľmi! Ako ich bude Jehova zjavovať svojim pomazaným synom, ktorí to vysvetlia iným ovciam, je len otázka času!

w19.10 18 – 19 ods. 17 – 18

Skryť Zatvoriť reklamu