Ako porovnáme múdrosť sveta s múdrosťou Boha!

Písmo: A- | A+

"Veď múdrosť tohto sveta je v Božích očiach bláznovstvom, ako je napísané: 'Chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti’.“ - 1. Korinťanom 3:19.

Jehova povzbudzuje manželov, aby si cenili jeden druhého a aby brali vážne svoj manželský sľub. Oboch partnerov nabáda, aby boli pevne rozhodnutí zostať spolu. V Biblii čítame: „Muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.“ (1. Mojž. 2:24) Ľudia, ktorí sa riadia „múdrosťou tohto sveta“, majú na manželstvo iný názor. Podľa nich by sa mal každý z partnerov zameriavať na svoje vlastné potreby. 


V istej knihe, ktorá sa zaoberá rozvodom, čítame: „V niektorých prípadoch sa znenie manželského sľubu zmenilo z pôvodného ‚po všetky dni svojho života‘ na ‚po všetky dni našej vzájomnej lásky‘.“ Tento ľahkovážny postoj k manželskému sľubu už viedol k rozpadu mnohých rodín a k nesmiernej citovej bolesti. Niet pochýb, že takýto neúctivý pohľad na manželstvo je veľmi nerozumný.


PS: Aj pre uctievateľov pravého Boha Jehovu a Zvrchovaného vládcu celého vesmíru, je čoraz viac ťažšie rozoznať rozdiel medzi múdrosťou tohoto sveta všeobecne a múdrosťou nášho Stvoriteľa a nebeského Otca, Jehovu Boha!


w19.05 24 ods. 12

Skryť Zatvoriť reklamu