Ako preskúšame členov vedúceho výboru Božieho národa!

Písmo: A- | A+

‚Poznám tvoje skutky, tvoju namáhavú prácu a vytrvalosť. A viem, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, ktorí hovoria, že sú apoštoli, ale nie sú, a zistil si, že sú to klamári.” - Zjavenie 2:2.

Pomazaní neočakávajú, že druhí im budú prejavovať mimoriadnu úctu. (Fil. 2:2, 3) Vedia, že keď ich Jehova pomazal svojím duchom, nedal o tom vedieť každému. Preto ich neprekvapuje, že niektorí ľudia môžu o ich pomazaní spočiatku pochybovať. Poznajú biblickú radu, aby sme rýchlo neuverili každému, kto hovorí, že dostal od Boha nejaké mimoriadne poverenie. 

Keď sa s niekým stretnú, nehovoria mu, že sú pomazaní, lebo nechcú na seba obracať pozornosť ani sa vychvaľovať. (1. Kor. 4:7, 8) Pomazaní kresťania nevyhľadávajú ďalších pomazaných, aby sa s nimi rozprávali o svojej nádeji ani spolu nevytvárajú oddelené skupiny na štúdium Biblie. (Gal. 1:15–17) Niečo také by neprispievalo k jednote zboru. Nejdú proti pôsobeniu svätého ducha, vďaka ktorému sa Boží ľud teší z pokoja a jednoty. (Rim. 16:17, 18)

PS: Zaujímavá rada ohľadne aj vedúceho zboru Božieho domu! A hlavne dnes pred koncom kresťanského veku! A je to v súlade s inšpirovanou radou apoštola Jána: “Milovaní, neverte každému učeniu, ktoré tvrdí, že je od Boha, ale overujte si, či pochádza od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.” - 1. Jána 4:1.

w20.01 28 ods. 6 – 7

Skryť Zatvoriť reklamu