Ako sa dnes ľudia môžu stať skutočne slobodnými!

Písmo: A- | A+

A otrok nezostáva v domácnosti navždy, syn zostáva navždy. Preto ak vás oslobodí Syn, budete skutočne slobodní.” - Ján 8:36.

Oslobodenie, ktoré priniesol Ježiš, je oveľa hodnotnejšie než to, ktoré mohli získať Izraeliti v jubilejnom roku. (3. Mojž. 25:8–12) Napríklad muž, ktorý bol v jubilejnom roku prepustený na slobodu, sa opäť mohol stať otrokom a v každom prípade nakoniec zomrel. Ale oslobodenie, ktoré ponúka Ježiš, potrvá navždy. Na Letnice roku 33 n. l. Jehova pomazal svätým duchom apoštolov a iných verných mužov a ženy. Tak sa stali jeho duchovnými deťmi a získali vyhliadku, že budú vzkriesení do neba!

Aby vládli s Ježišom. (Rim. 8:2, 15–17) Patrili medzi prvých, ktorí mali úžitok z oslobodenia, o ktorom hovoril Ježiš v synagóge v Nazarete. (Luk. 4:16–19, 21) Títo muži a ženy už neboli zotročení falošnými náukami židovských náboženských vodcov a ich zvykmi. Okrem toho sa Boh na nich pozeral ako na oslobodených od hriechu, ktorý vedie k smrti. Symbolický jubilejný rok, ktorý sa začal pomazaním Kristových nasledovníkov v roku 33 n. l., potrvá až do konca Kristovej tisícročnej vlády.

PS: Nebezpečenstvo stať sa otrokmi falošného učenia bude pretrvávať až do konca času, keď Ježiš Kristus príde ako nebeský nesmrteľný vládca a bude súdiť najprv dom Boží (Betel) a potom iné ovce ohľadne ich postoja k jeho pomazaným, už osláveným bratom!

w19.12 11 ods. 11 – 12

Skryť Zatvoriť reklamu