Ako sa mení význam inšpirovaných vyjadrení Jehovu Boha!

Písmo: A- | A+

“Kto je ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojím služobníctvom, aby mu dával pokrm v pravý čas?” - Matúš 24:45.

V roku 1919 Ježiš ustanovil malú skupinu svojich pomazaných bratov za „verného a rozvážneho otroka“. Tento otrok vedie celosvetové zvestovateľské dielo a dáva Kristovým nasledovníkom „pokrm v pravý čas“. Satan a tí, ktorí ho podporujú, sa všemožne snažia zastaviť prácu verného otroka. Ak by tento otrok nemal Jehovovu podporu, z ľudského hľadiska by bolo nemožné, aby vo svojej práci pokračoval. Stále verne poskytuje duchovný pokrm Ježišovým nasledovníkom na zemi!

A to napriek dvom svetovým vojnám, neutíchajúcemu prenasledovaniu, globálnym ekonomickým krízam či nespravodlivému zaobchádzaniu. Zamysli sa len nad tým, koľko duchovného pokrmu máme dnes k dispozícii! Je poskytovaný zadarmo vo viac ako 900 jazykoch. Nie je to jasný dôkaz, že Jehova podporuje verného otroka? Ďalším dôkazom Jehovovej podpory je zvestovateľská činnosť. Spĺňa sa proroctvo, že dobrá správa sa bude oznamovať „po celej obývanej zemi“. (Mat. 24:14)

PS: V Strážnej Veži roku 2013 v edícii 15. Júla v študijnom článku pod názvom ‘Povedz nám, kedy to bude’? v paragrafe 18. sa hovorí, že Ježiš Kristus odmení verného otroka, ale zavrhne zlého v budúcnosti, keď príde ako Kráľ Božieho nebeského Kráľovstva!

w19.11 24 ods. 15 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu