Barzillaj ako predobraz pomocníkov pomazaných v konci!

Písmo: A- | A+

“Boh vás v každom ohľade žehná, aby ste mohli byť vo všetkom štedrí. A... vaša štedrosť podnieti druhých, aby ďakovali Bohu.” - 2. Korinťanom 9:11.

Jehova použil Barzillaja, aby zabezpečil nevyhnutné veci pre kráľa Dávida. Dávid a jeho muži boli „hladní a unavení a smädní“, lebo utekali pred jeho synom Abšalómom. Barzillaj bol už starší muž, no spolu s ďalšími riskoval život, aby sa postaral o Dávida a o tých, ktorí boli s ním. Nemyslel si, že pre svoj pokročilý vek už nie je pre Jehovu užitočný. Práve naopak, štedro poskytol to, čo mal!

A pomohol Božím služobníkom, ktorí to potrebovali. (2. Sam. 17:27–29) Čo sa od neho učíme? Bez ohľadu na to, koľko máme rokov, Jehova nás môže použiť, aby sme poskytli pomoc spolukresťanom, ktorí žijú v našom okolí alebo v iných krajinách. (Prísl. 3:27, 28; 19:17) Ak im nedokážeme pomôcť osobne, môžeme prispieť na celosvetové dielo, vďaka čomu sa prostriedky použijú na pomoc bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi. (2. Kor. 8:14, 15)

PS: Biblia je preplnená predobrazmi a symbolickými drámami, ktoré sa predovšetkým venujú jej hlavnej téme - oslavenie Jehovovej Zvrchovanosti cez “semeno ženy” v 1. Mo. 3:15, inými slovami, cez Božie nebeské Kráľovstvo!

w19.10 21 ods. 6

Skryť Zatvoriť reklamu