Blíži sa deň súdu Jehovu Boha a začne s jeho domom!

Písmo: A- | A+

“Krajina bude nariekať, každý rod zvlášť: zvlášť rod Dávidovho domu a zvlášť ich ženy, zvlášť rod Nátanovho domu a zvlášť ich ženy,” - Zachariáš 12:12.

Predstav si, že si čítaš proroctvo o Mesiášovej smrti v Zachariášovi 12. kapitole. (Zach. 12:10) V 12. verši sa píše, že „rod Nátanovho domu“ bude horko nariekať nad Mesiášovou smrťou. Zastav sa pri tomto detaile a polož si otázku: Čo majú spoločné Nátan a Mesiáš? Zahraj sa tak trochu na „detektíva“. Pri tomto verši je niekoľko krížových odkazov. Prvý je na 2. Samuelovu 5:14. Keď si prečítaš aj predchádzajúci, 13. verš, čo sa dozvieš?

Dozvieš sa, že Nátan bol jedným zo synov kráľa Dávida. Druhý krížový odkaz ťa dovedie k Lukášovi 3:31. Z tohto a 23. verša vyplýva, že Ježiš bol Nátanovým potomkom cez rodovú líniu Márie. Zrazu ťa to začne zaujímať. Vedel si, že o Ježišovi bolo predpovedané, že bude potomkom Dávida. (Mat. 22:42) Ale Dávid mal viac ako 20 synov. Nie je úžasné, že Zachariáš poukazuje práve na Nátanovu domácnosť ako na tú, ktorá bude nariekať nad Ježišovou smrťou?

PS: Len v samotnej dvanástej kapitole Zachariáša sa výraz ‘v ten deň’ nachádza sedem ráz! A vzťahuje sa na ‘deň konca’ alebo aj na ‘deň Jehovu Boha’ alebo na ‘deň nášho Pána Ježiša Krista’! Je to konečný deň súdu a začína s Betelom!

w19.05 30 ods. 17

Skryť Zatvoriť reklamu