Človek je neoddeliteľnou časťou ľudskej rodiny!

Písmo: A- | A+

“Dvom je lepšie ako jednému, lebo za svoju námahu majú dobrú odmenu.” - Kazateľ 4:9. Človek nebol stvorený, aby žil sám!

Keď si bol pridelený na nové miesto, aj tam potrebuješ priateľov. Pamätaj na to, že ak chceš mať priateľov, musíš sám byť priateľom. Rozprávaj druhým, čo pekné si zažil v službe, nech vidia, akú radosť ti prináša služba Jehovovi. Ak si musel ukončiť službu celým časom, lebo tvoj manželský partner ochorel, nikdy mu to nevyčítaj. A ak si ochorel ty, necíť sa vinný ani si nemysli, že si sklamal svojho manželského partnera. Pamätaj, že ste „jedno telo“!

A že ste pred Jehovom sľúbili, že sa postaráte jeden o druhého za všetkých okolností. (Mat. 19:5, 6) Keď nemôžete pokračovať v službe celým časom, lebo sa vám narodilo dieťatko, uisťujte ho, že je pre vás dôležitejšie než služba, ktorú ste doteraz vykonávali. Vychovávajte ho tak, aby cítilo, že ho považujete za dar od Boha. (Žalm 127:3–5) A rozprávajte mu, aké úžasné zážitky ste mali v službe celým časom. Keď to budete robiť, budete v ňom rozvíjať túžbu slúžiť Jehovovi celým časom, tak ako ste doteraz slúžili vy.

PS: Neustále tlačenie zvestovania dobrého posolstva o Božom nebeskom Kráľovstve absolútne nahradzuje osobné aj rodinné štúdium Božieho Svätého Písma a uisťovanie sa, skúšaním takzvaných inšpirovaných správ, že získavajú presné poznanie, na ktorom je založená pravá viera a večný život!

w19.08 22 ods. 10 – 11

Skryť Zatvoriť reklamu