Čo je v prvom záujme policajtov kresťanského zboru!

Písmo: A- | A+

“Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších zboru a tí nech sa zaňho modlia a potierajú ho olejom v Jehovovom mene.” - Jakub 5:14.

Keď sa starší dozvedia o nejakom vážnom previnení, musia starostlivo zvážiť niekoľko vecí. V prvom rade im záleží na tom, aby nebolo znesvätené Božie meno. (3. Mojž. 22:31, 32; Mat. 6:9) Úprimne sa zaujímajú aj o duchovné blaho bratov a sestier v zbore. Chcú tiež poskytnúť útechu a podporu každému, kto sa stal obeťou previnenia. Okrem toho, ak je previnilcom niekto zo zboru, starší sa snažia zistiť, či robí pokánie.


Ak áno, snažia sa mu pomôcť, aby si napravil vzťah k Jehovovi. (Jak. 5:14, 15) Kresťan, ktorý podľahne nesprávnej túžbe a vážne zhreší, je duchovne chorý. To znamená, že nemá dobrý vzťah k Jehovovi. Starší slúžia ako duchovní lekári a snažia sa chorému, čiže previnilcovi, pomôcť, aby sa duchovne uzdravil. Vďaka ich biblickým radám si môže obnoviť vzťah k Bohu. To je možné jedine vtedy, keď sa úprimne kajá. (Sk. 3:19; 2. Kor. 2:5–10)


PS: Typický svetský prístup k “chorľavým” bratom a sestrám bez rozdielu na tom, čo im spôsobuje duchovnú slabosť a bolesť a starosti v súvislosti s ich životom v kresťanskom zbore, ktorého centrom sú pomazaní bratia Ježiša Krista!


w19.05 10 ods. 10 – 11

Skryť Zatvoriť reklamu