Dary od Jehovu Boha sú neporovnateľne z iného sveta!

Písmo: A- | A+

Boli ste zapečatení sľúbeným svätým duchom a ten je zárukou nášho dedičstva.” - Efezanom 1:13, 14. (pozn. pod čiarou)

Jehova prostredníctvom svätého ducha spôsobuje, že všetci pomazaní majú absolútnu istotu, že si ich vybral. Dal im svätého ducha ako „záruku [zálohu alebo závdavok]“, že v budúcnosti budú večne žiť v nebi, a nie na zemi. (2. Kor. 1:21, 22) Znamená to, že keď je kresťan pomazaný, určite dostane odmenu v nebesiach? Nie. 

Síce si je istý, že bol vybraný, aby šiel do neba, ale musí pamätať na toto nabádanie: „Bratia, preto sa ešte viac usilujte, aby ste si zaistili svoje povolanie a vyvolenie. Ak to budete robiť, nikdy nezlyháte.“ (2. Petra 1:10) Teda aj keď si Boh vybral niektorého kresťana, aby išiel do neba, tento kresťan dostane odmenu len vtedy, keď mu zostane verný. (Fil. 3:12–14; Hebr. 3:1; Zjav. 2:10

PS: Pomazaním Ježiša Krista pri jeho krste v rieke Jordán Jánom Krstiteľom sa začala nová etapa vo večnom Jehovovom predsavzatí! Začali sa plniť prorocké slová Izaiáša v jeho knihe 65:17 o novom stvorení!

w20.01 21 – 22 ods. 5 – 6

Skryť Zatvoriť reklamu