Dobre spoznajme hranice našich schopností!

Písmo: A- | A+

"Ale on im povedal: 'Môj Otec stále pracuje, i ja stále pracujem’.“ - Ján 5:17.

Jehova a Ježiš nám dávajú príklad v pracovitosti. Znamená to, že by sme nemali odpočívať? Vôbec nie. Jehova nikdy nie je unavený, a preto nepotrebuje odpočívať. V Biblii však čítame, že keď stvoril nebesia a zem, „odpočinul si a potom sa občerstvil“. (2. Mojž. 31:17) Zjavne na chvíľu prestal pracovať, aby sa pozrel na to, čo vytvoril, a tešil sa z toho. Keď bol Ježiš na zemi, aj on usilovne pracoval! 


Ale urobil si čas na odpočinok a jedlo so svojimi priateľmi. (Mat. 14:13; Luk. 7:34) Jehova nás vo svojom Slove povzbudzuje, aby sme sa z práce tešili. Nemali by sme byť leniví, ale usilovní. (Prísl. 15:19) Možno chodíš do práce, aby si sa postaral o rodinu. A keďže sme Ježišovými nasledovníkmi, máme zodpovednosť chodiť do zvestovateľskej služby. Ale nemali by sme zabúdať ani na odpočinok. 


PS: Je veľmi múdre, keď sa snažíme v živote nájsť hranice nielen našich schopností, ale aj zodpovednosti a autority s bratmi a sestrami v kresťanskej spoločnosti! A máme nášho nebeského Otca, Jehovu Boha a jeho syna, Ježiša Krista ako príklad!


w19.12 2 ods. 2, 4;3 ods. 5

Skryť Zatvoriť reklamu