Dokonalý príklad na žitie nášho života dnes!

Písmo: A- | A+

Veď na to ste boli povolaní. Aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste verne kráčali v jeho stopách.” - 1. Petra 2:21.

Ako si zareagoval, keď si sa dozvedel, čo Biblia učí o Božom Synovi? Ježiš je druhou najdôležitejšou osobou vo vesmíre. Je naším Vykupiteľom. Ochotne sa vzdal svojho života v náš prospech. Keď svojím životom dokazujeme, že veríme vo výkupné, Boh nám odpúšťa hriechy, stávame sa jeho priateľmi a môžeme získať večný život. (Ján 3:16) Ježiš je aj naším Veľkňazom. Pomáha nám, aby sme mali úžitok z jeho výkupnej obete!

A aby sme si vypestovali blízky vzťah k Bohu. (Hebr. 4:15; 7:24, 25) Je Kráľom Božieho Kráľovstva a jeho prostredníctvom Jehova posvätí svoje meno, odstráni všetko zlo a prinesie ľudstvu nekonečné požehnania v pozemskom raji. (Mat. 6:9, 10; Zjav. 11:15) Ježiš je naším vzorom. Dal nám príklad, aby sme sa zameriavali na konanie Božej vôle. (Ján 4:34) Keď uveríš tomu, čo Biblia učí o Božom Synovi, nepochybne si ho zamiluješ. Potom aj ty budeš túžiť konať Božiu vôľu tak ako Ježiš.

PS: Jedným z aspektov života Ježiša Krista bolo vydržať skúšky tohoto dnešného života až do konca! Pre nás dnes vrátane byť pripravený na stratu života s nádejou vzkriesenia k večnému životu na rajskej Zemi!

w20.03 10 ods. 12 – 13

Skryť Zatvoriť reklamu