Dôslednosť pre pomazaných znamená vytrvalosť do konca!

Písmo: A- | A+

“Ty však za každých okolností uvažuj triezvo, znášaj ťažkosti, konaj dielo evanjelistu, dôsledne konaj svoju službu.” - 2. Timotejovi 4:5.

Jeden spôsob, ako sa môžeme naplno venovať službe, je zlepšovať si schopnosti, ktoré ako zvestovatelia potrebujeme. (Prísl. 1:5; 1. Tim. 4:13, 15) Je to veľká česť, že môžeme byť „Božími spolupracovníkmi“! (1. Kor. 3:9) Keď sa budeš „uisťovať o dôležitejších veciach“ a zameriavať na službu Jehovovi, zažiješ radosť. (Fil. 1:10; Žalm 100:2) Si jedným z Božích služobníkov, a tak si môžeš byť istý, že Boh ti dá potrebnú silu!

Silu na to, aby si mu slúžil naplno bez ohľadu na to, aké máš problémy alebo obmedzenia. (2. Kor. 4:1, 7; 6:4) Pokiaľ Bohu slúžiš celou dušou, „máš príčinu jasať“, a to bez ohľadu na to, či ti okolnosti umožňujú venovať službe viac alebo menej času. (Gal. 6:4) Ak robíš v službe všetko, čo môžeš, dávaš najavo, že miluješ Jehovu i svojich blížnych. „Takým počínaním zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ (1. Tim. 4:16

PS: Pre nedokonalých ľudí neexistuje väčšia pocta, ako verne a plne vytrvať v službe Bohu Jehovovi za každých okolností! Je to presne to isté, čo bolo ponúknuté Ježišovi Kristovi, teraz a navždy nesmrteľnému nebeskému kráľovi v Božom večnom Kráľovstve!

w19.04 7 ods. 15, 17

Skryť Zatvoriť reklamu