Hlbšie pochopenie kapitoly sedem knihy Zjavenie!

Písmo: A- | A+

pstrongem“To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia, vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.” - /ememZjavenie 7:14/emem./em/strong/p

V roku 1935 Jehovovi svedkovia pochopili, že veľký zástup z Jánovho videnia tvoria verní kresťania, ktorí majú nádej na večný život na zemi. (Zjav. 7:9, 10) Aby mohli členovia veľkého zástupu prežiť veľké súženie, musia sa učiť o Jehovovi a jeho požiadavkách ešte pred začiatkom Milénia. Musia si vypestovať silnú vieru, aby sa im „podarilo uniknúť všetkému, čo sa má stať“!

Čo sa má stať pred začiatkom Kristovej tisícročnej vlády. (Luk. 21:34–36) Členovia veľkého zástupu sú veľmi šťastní, že majú takú nádej. Uvedomujú si, že je to Jehova, kto rozhoduje, či budú jeho verní služobníci žiť v nebi alebo na zemi. Pomazaní aj členovia veľkého zástupu vedia, že túto odmenu môžu získať len vďaka tomu, že Jehova vo svojej nezaslúženej láskavosti poslal svojho Syna, aby za nich dal svoj život ako výkupné. (Rim. 3:24)

PS: Že okrem pomazaného ostatku bratov Krista na konci systému vecí alebo v “deň nášho Pána Ježiša Krista” budú existovať tí, ktorí prežijú Armagedon ako “veľký zástup” bolo vysvetlené v kapitole 25 Matúšovho evanjélia. Sú to tí, ktorí podporia zapečatených a oslávených bratov Krista!

w19.09 28 ods. 10, 12;29 ods. 13

Skryť Zatvoriť reklamu