Iné ovce podporujúce pomazaných prežjú Armagedon!

Písmo: A- | A+

“Neste bremená jedni druhých a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a pritom nie je ničím, klame sám seba.” - Galatským 6:2, 3.

Mnohé zbory a jednotlivci si zasluhujú pochvalu, lebo robia všetko, čo môžu, aby pomáhali služobníkom celým časom pokračovať v službe. Povzbudzujú ich, aby v nej vytrvávali, poskytujú im materiálnu podporu alebo sa starajú o členov rodiny tých, ktorí slúžia ďaleko. Ak boli do vášho zboru pridelení služobníci celým časom, ktorí doteraz slúžili inde, neznamená to, že zlyhali v službe alebo urobili niečo zlé. 

Pomáhaj im, aby sa čo najskôr prispôsobili. Vrúcne ich privítaj a pochváľ ich za to, čo v službe robia, aj keď ich už obmedzujú zdravotné ťažkosti. Snaž sa s nimi lepšie zoznámiť. Čerpaj z ich bohatých vedomostí a skúseností. Tí, ktorí boli pridelení na iné miesto, budú možno potrebovať, aby si im pomohol s ubytovaním, dopravou, zamestnaním a inými nevyhnutnými vecami.

PS: Najväčšia skúška pre iné ovce príde v čase konca! Vtedy budú členovia človeka bezzákonosti vylúčení a verný diskrétny sluha zapečatený ako syn Boží a brat Ježiša Krista. Podpora od iných oviec bude slúžiť na to, aby ich Ježiš súdil ako hodných prežitia cez Armagedon!

w19.08 23 – 24 ods. 12 – 13

Skryť Zatvoriť reklamu