Jednota s Bohom Jehovom a jeho synmi vedie k večnosti!

Písmo: A- | A+

“Povedal som: ‘Dám si pozor na svoje konanie, aby som nezhrešil jazykom. Kým som v prítomnosti zlého človeka, budem držať svoj jazyk na uzde’.“ - Žalm 39:1.

Počas zákazu musíme vedieť, kedy je „čas mlčať“. (Kaz. 3:7) Musíme udržiavať v tajnosti citlivé informácie, ako sú mená našich bratov a sestier, miesta, kde sa schádzame, metódy našej služby a to, odkiaľ dostávame duchovný pokrm. Mali by sme si dať pozor, aby sme takéto informácie neprezradili svetským autoritám ani o nich nehovorili s priateľmi či príbuznými v našej krajine či v zahraničí. Keby sme sa dali chytiť do takejto pasce, ohrozili by sme bezpečnosť našich bratov. 

Nedovoľ, aby nás niečo rozdelilo. Satan vie, že rozdelená rodina nemôže obstáť. (Mar. 3:24, 25) Bude sa stále snažiť vyvolať medzi nami nejednotu. Chce, aby sme začali bojovať jeden proti druhému, a nie proti nemu. Aj duchovne zrelí kresťania si musia dať pozor, aby sa nechytili do tejto pasce. Ak usilovne pracujeme na tom, aby sme prekonávali problémy, ktoré máme medzi sebou, vyhneme sa pasci v podobe nejednoty. (Kol. 3:13, 14)

PS: Vernosť nášmu Stvoriteľovi, Bohu Jehovovi a jeho synovi, Ježišovi Kristovi a jeho verným spolubratom a nesmrteľným spolukráľom bude mať za následok pre verné iné ovce prežitie cez Armagedón!

w19.07 11 – 12 ods. 14 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu