Jehova Boh absolútne miluje všetko svoje stvorenie!

Písmo: A- | A+

Jehova miluje spravodlivosť a právo, jeho verná láska napĺňa zem.” - Žalm 33:5. Pod pojmom “zem” sa rozumie Jehovov ľud.

Byť „spravodlivý“ v biblickom zmysle slova znamená dodržiavať to, čo Boh považuje za správne, a robiť to bez predsudkov. Zamysli sa nad tým, ako Ježiš dokázal svojimi skutkami, že má zmysel pre spravodlivosť. V čase, keď bol na zemi, náboženskí vodcovia nenávideli ľudí nežidovského pôvodu, opovrhovali obyčajnými Židmi a neprejavovali žiadnu úctu ženám. Ježiš však zaobchádzal s každým spravodlivo a nestranne. Prijímal aj ľudí nežidovského pôvodu, ktorí v neho prejavovali vieru. (Mat. 8:5–10, 13

 

Bez predsudkov zvestoval dobrú správu všetkým, bohatým i chudobným. (Mat. 11:5; Luk. 19:2, 9

) K ženám nikdy nebol hrubý ani násilnícky. Práve naopak, správal sa k nim láskavo a úctivo, a to i k tým, ktorými druhí pohŕdali. (Luk. 7:37–39, 44–50

) Ježiša napodobňujeme tak, že sa správame k druhým bez predsudkov a oznamujeme dobrú správu všetkým, ktorí sú ochotní si nás vypočuť, bez ohľadu na to, aké majú spoločenské postavenie alebo čomu veria. Bratia sa riadia jeho príkladom tak, že sa k ženám správajú s úctou.

 PS: Odsudzovať ľudí na základe nášho osobného názoru je správať sa k druhým na základe našich osobných predsudkov a nie na základe Jehovových zákonov a príncípov napísaných pod inšpiráciou v jeho Svätej Knihe - Biblii!

 

 w19.05 2 ods. 1;5 ods. 15 – 17

Skryť Zatvoriť reklamu