Ježiš Kristus varoval učeníkov pred bezhraničnou pýchou!

Písmo: A- | A+

“Paste Božie stádo, ktoré je vo vašej starostlivosti, a slúžte ako dozorcovia nie z donútenia, ale dobrovoľne, tak ako to chce Boh, nie z lásky k nečestnému zisku, ale horlivo.” - 1. Petra 5:2.

Jehova zveril starším zodpovednú úlohu pásť jeho ľud. Starší sa môžu veľa naučiť z toho, ako Nehemiáš zaobchádzal s Jehovovým ľudom, keďže bol judským miestodržiteľom a mal veľkú právomoc. (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14) Pouvažuj o niekoľkých problémoch, ktoré musel riešiť. Zistil, že Židia znesväcujú chrám a neposkytujú hmotnú podporu Lévitom, ako im to predpisoval Zákon. 

Porušovali aj zákon o sabate a niektorí muži sa oženili s cudzinkami, ktoré neuctievali Jehovu. Nehemiáš musel tejto náročnej situácii venovať pozornosť. (Neh. 13:4–30) Ale nezneužil svoju autoritu. Nenútil Boží ľud, aby sa riadil jeho názormi. Vrúcne prosil Jehovu, aby ho viedol, a vyučoval ľud Jehovov Zákon. (Neh. 1:4–10; 13:1–3) Okrem toho pokorne spolupracoval s ostatnými a dokonca im pomáhal pri oprave jeruzalemských múrov. (Neh. 4:15)

PS: Uctievatelia Jehovu Boha, zvlášť “pastieri” jeho stáda často zabúdajú, že vrátane tých, ktorí tvoria Verného a Rozvážneho Otroka, sú v prvom rade “otroci” svojhp Pána, Ježiša Krista!

w19.09 15 – 16 ods. 9 – 10

Skryť Zatvoriť reklamu