Koho predobrazom v súčasnosti je apoštol Pavol?

Písmo: A- | A+

Všetci, čo chcú žiť v oddanosti Bohu ako učeníci Krista Ježiša, budú prenasledovaní.” - 2. Timotejovi 3:12.

Počas služobného roka 2018 žilo vyše 223 000 zvestovateľov v krajinách, kde je naša činnosť zakázaná alebo veľmi obmedzená. Praví kresťania očakávajú prenasledovanie, preto nás takéto správy neprekvapujú. Bez ohľadu na to, kde žijeme, môže vláda neočakávane zakázať našu činnosť, aby nám zabránila uctievať nášho láskavého Boha, Jehovu. Keď vláda zakáže našu činnosť, mohli by sme prísť k nesprávnemu názoru!

K názoru, že nemáme Božiu priazeň. Ale prenasledovanie nie je znakom toho, že Jehova je s nami nespokojný. Zoberme si ako príklad apoštola Pavla. Jehova ho poctil tým, že mohol napísať 14 listov Kresťanských gréckych Písiem a bol aj apoštolom pre národy. Je teda jasné, že mal Božiu priazeň. Napriek tomu bol kruto prenasledovaný. (2. Kor. 11:23–27) Z toho, čo zažil, vidíme, že Jehova pripúšťa, aby jeho verní služobníci boli prenasledovaní.

PS: Inšpirovanými slovami v prvom liste kresťanskému zboru v Tesaloniky: "tí z nás, ktorí budú žiť počas Pánovej prítomnosti” apoštol Pavol ukázal definitívne, že on osobne je predobrazom pomazaného ostatku Kristových bratov žijúcich pred koncom! 

w19.07 8 ods. 1, 3

Skryť Zatvoriť reklamu