Kresťanská zodpovednosť pridá silu učeníkom Krista!

Písmo: A- | A+

“Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný, a opäť nadobudnete silu.” - Matúš 11:29.

Prečo je práca, ktorou nás Ježiš poveril, osviežujúca? Pretože máme tých najlepších pastierov. Naším najväčším Pastierom je Jehova. Nie je nevďačný ani krutý, ale cení si prácu, ktorú preňho robíme. (Hebr. 6:10) Dáva nám silu, aby sme dokázali niesť svoj náklad zodpovednosti. (2. Kor. 4:7; Gal. 6:5) Náš Kráľ Ježiš nám dal dokonalý príklad, ako zaobchádzať s druhými. (Ján 13:15) A máme aj starších, ktorí sa o nás starajú a ktorí napodobňujú Ježiša, „veľkého pastiera“. (Hebr. 13:20; 1. Petra 5:2

Usilujú sa byť láskaví a odvážni, keď nás vyučujú, vedú a starajú sa o nás. Okrem toho máme tých najlepších priateľov. Nikto nemá takých láskavých priateľov a takú zmysluplnú prácu ako my. Máme česť spolupracovať s ľuďmi, ktorí žijú podľa tých najvyšších mravných noriem, ale pritom sa nepovyšujú nad ostatných a sú skromní. Nevnímajú nás len ako spolupracovníkov, ale aj ako priateľov. A majú nás tak radi, že sú ochotní za nás aj zomrieť!

PS: Jehova Boh a Ježiš Kristus sú Pastieri, za ktorých sa oplatí dať život, pretože aj v príade smrti nám ho môžu plne prinavrátiť na večné veky! Naproti tomu žiadna krajina svete také niečo nedokáže!

w19.09 20 ods. 1;23 ods. 12 – 14

Skryť Zatvoriť reklamu