Kto z iných oviec na samý koniec prežije Armagedon!

Písmo: A- | A+

“To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia, vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.” - Zjavenie 7:14.

Prorocký opis života na zemi nachádzame v Izaiášovi 65:21–23. Nebude to život v nečinnosti. Z Biblie vyplýva, že Boží služobníci budú v tom čase vykonávať užitočnú a uspokojujúcu prácu. Môžeme si byť istí, že na konci Kristovej tisícročnej vlády bude „tvorstvo oslobodené z otroctva porušenosti a získa slávnu slobodu Božích detí“. (Rim. 8:21) Tak ako dal Jehova Izraelitom sabat,

tak dá veľkému zástupu, aby si mohli odpočinúť a venovať sa duchovným činnostiam a to urobí pre svoj ľud pod Kristovou tisícročnou vládou. Určite tam bude dostatok času na uctievanie Boha. Služba Bohu je kľúčom k šťastiu a bude to platiť aj v novom svete. Počas Kristovej tisícročnej vlády budú všetci verní ľudia šťastní, pretože budú mať uspokojujúcu prácu a budú uctievať Boha.

PS: Nemali by sme byť oklamaní ohľadne kto sú iné ovce a kto členovia veľkého zástupu, ktorý s pomocou pomazaných bratov Ježiša Krista prežije Armagedonskú vojnu na konci veľkého súženia!

w19.12 12 ods. 15;13 ods. 17 – 18

Skryť Zatvoriť reklamu