Manipulácia biblickej pravdy dnes nemá vôbec konca!

Písmo: A- | A+

Potom som uvidel veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmové vetvy.” - Zjavenie 7:9.

V roku 1935 si Jehovovi svedkovia uvedomili, že veľký zástup nemusí ísť do neba, aby mohol „stáť pred trónom a pred Baránkom“. Toto vyjadrenie je symbolické. Aj keď žijú na zemi, stoja „pred trónom“ v tom zmysle, že uznávajú Jehovovo právo vládnuť a podriaďujú sa jeho vláde. (Iz. 66:1

) To, že stoja „pred Baránkom“, znamená, že veria v Ježišovu výkupnú obeť. Podobný opis nachádzame v Matúšovi 25:31, 32

 

Tam čítame, že keď sa Ježiš „posadí na svoj slávny trón“, „budú pred ním zhromaždené všetky národy“ vrátane zlých ľudí. Je jasné, že tieto národy nebudú v nebi, ale na zemi. Táto úprava v porozumení, ku ktorej došlo v roku 1935, je opodstatnená. Prečo? Lebo v Biblii sa nikde nepíše, že veľký zástup má byť vzatý do neba. Sľub večného života v nebi dostala len jedna skupina ľudí – 144 000 tých, ktorí budú s Ježišom „vládnuť ako králi nad zemou“. (Zjav. 5:10

)

 PS: Zamĺčať biblickú pravdu a poukázať na nepodstatné a nevýznamne nespojené časti Biblie tak, aby lichotili aj zlým ľuďom na Zemi, je dnes v najväčšej môde, ale aj to je splnením biblického proroctva apoštola Pavla v liste svojmu spoločníkovi, mladému Timotejovi!

 w19.09 28 ods. 9

Skryť Zatvoriť reklamu