Môžeme mať Všemohúceho Stvoriteľa ako nášho Otca!

Písmo: A- | A+

“Nebudete sa klaňať inému bohu,lebo Jehova je známy ako ten, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť. Je Bohom, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť.” - 2. Mojžišova 34:14.

Jehova chce, aby sme sa tešili zo života, a k tomu môže prispieť aj zábava. V Biblii sa píše, že „nie je nič lepšie pre človeka, než aby jedol a pil a aby dal svojej duši vidieť dobré za svoju tvrdú prácu“. (Kaz. 2:24) No nie každá zábava, ktorú ponúka tento svet, je pre nás vhodná, lebo na nás môže mať zlý vplyv. Znižuje morálne hodnoty a vedie ľudí k tomu, aby tolerovali alebo dokonca milovali veci, ktoré Božie Slovo zavrhuje. 

Keďže chceme byť Jehovovi bezvýhradne oddaní, nechceme sa sýtiť súčasne pri „Jehovovom stole“ aj „pri stole démonov“. (1. Kor. 10:21, 22) Spoločné jedlo je často znakom priateľstva. Keby sme si vyberali zábavu, ktorá zobrazuje násilie, špiritizmus a nemravnosť a živí v ľuďoch nesprávne túžby a postoje, v podstate by sme sa sýtili niečím, čo pripravili Boží nepriatelia. Nielenže by sme si ublížili, ale narušili by sme si aj vzťah k Jehovovi.

PS: Už len myšlienka, že naším otcom by mohla byť Všemohúca a nesmrteľná bytosť, nás povzbudzuje pýtať sa, že za akých okolností a podmienok?

w19.10 26 ods. 2;29 – 30 ods. 11 – 12

Skryť Zatvoriť reklamu