Najlepší spôsob života pre každého človeka aj dnes!

Písmo: A- | A+

“Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný, a opäť nadobudnete silu.” - Matúš 11:29.

Toto Ježišovo pozvanie platí pre každého. Ježiš nikdy neodmietne nikoho, kto chce úprimne slúžiť Bohu. (Ján 6:37, 38) Všetci Ježišovi nasledovníci majú česť hovoriť druhým o Jehovovi a pokračovať tak v diele, ktorým Jehova poveril Ježiša. A môžeme si byť istí, že Ježiš nás v tejto práci bude vždy podporovať. (Mat. 28:18–20) Ježiš mal príťažlivú osobnosť a pokorní ľudia sa pri ňom cítili dobre. (Mat. 19:13, 14; Luk. 7:37, 38) Zamysli sa nad tým!

Aký rozdiel bol medzi ním a farizejmi! Títo náboženskí vodcovia boli neprístupní a povýšeneckí. (Mat. 12:9–14) Ježiš mal ľudí rád a bol pokorný. Farizeji boli ctižiadostiví a príliš si zakladali na svojom spoločenskom postavení. Ježiš takýto postoj odsudzoval a svojich nasledovníkov učil, aby pokorne slúžili druhým. (Mat. 23:2, 6–11) Farizeji ľudí zastrašovali. (Ján 9:13, 22) Ježiš svojimi láskavými slovami a skutkami ľudí občerstvoval. Napodobňuješ v tomto smere Ježiša?

PS: História sa opakuje, presne podľa inšpirovaných slov apoštola Pavla v jeho knihe Rimanom 15:4: “Všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie, aby sme vďaka svojej vytrvalosti a úteche, ktorú dáva Písmo, mali nádej.”

w19.09 20 ods. 1;21 ods. 7 – 9

Skryť Zatvoriť reklamu