Naše správne chovanie sa neodsudzuje neveriacich!

Písmo: A- | A+

“Ale i keby ste trpeli za to, že robíte, čo je správne, budete šťastní. Nebojte sa toho, čoho sa boja oni, ani sa neznepokojujte.” - 1. Petra 3:14.

Bez ohľadu na to, čo ľudia hovoria alebo robia, nikdy sa nehanbi za to, že si Jehovov svedok. (Mich. 4:5) Zamyslime sa, čo robili apoštoli v Jeruzaleme krátko po Ježišovej smrti. Vedeli, že židovskí náboženskí vodcovia ich z celej duše nenávidia. (Sk. 5:17, 18, 27, 28) Napriek tomu každý deň chodili do chrámu, zvestovali dobrú správu o Kráľovstve a tak sa verejne hlásili ku Kristovým učeníkom. (Sk. 5:42) Odmietli sa poddať strachu. Aj my sa naučíme prekonávať strach z ľudí!


Hlavne keď budeme pri každej príležitosti verejne dávať najavo, že sme Jehovovi svedkovia – v práci, v škole alebo v susedstve. (Sk. 4:29; Rim. 1:16) Prečo boli apoštoli šťastní napriek prenasledovaniu? Vedeli, prečo ich ľudia nenávidia, a považovali za česť, že s nimi zle zaobchádzajú, lebo konajú Jehovovu vôľu. (Luk. 6:23; Sk. 5:41; 1. Petra 2:19–21) Keď chápeme, že ľudia nás nenávidia preto, lebo robíme, čo je správne, nikdy nedovolíme, aby nás ochromil strach z ľudí.

PS: Napodobňovanie Ježiša Krista sa prajavuje láskou k všetkým ľuďom a pokornou osobnosťou v správaní sa k neveriacim! Pokora tiež znamená schopnosť poučiť sa nové veci od každého človeka, ktorý nám preukáže záujem v živote a v službe!


w19.07 7 ods. 19 – 20

Skryť Zatvoriť reklamu