Našim dokonalým vzorom života je Ježiš Kristus!

Písmo: A- | A+

“Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný, a opäť nadobudnete silu.” - Maúš 11:29.

Ak chceš nájsť občerstvenie pod Ježišovým jarmom, je dôležité zachovať si správny pohľad. Keďže slúžime Jehovovi a on je naším Pánom, musíme robiť veci jeho spôsobom. (Luk. 17:10) Keby sme mu slúžili podľa vlastných predstáv, dávali by sme najavo, že odmietame prijať Ježišovo jarmo. Na druhej strane, keď sa necháme viesť Jehovom, dokážeme urobiť zdanlivo nemožné veci a prekonáme všetky prekážky. Pamätaj na to, že nikto nezabráni Jehovovi, aby uskutočnil svoj zámer. (Rim. 8:31; 1. Jána 4:4)


Naším cieľom je prinášať slávu Jehovovi, nášmu láskavému Otcovi. Niektorí ľudia v prvom storočí začali nasledovať Ježiša, ale pretože boli chamtiví a chceli mať len výhody, zakrátko sa stali nespokojnými a odmietli jeho jarmo. (Ján 6:25–27, 51, 60, 66; Fil. 3:18, 19) No tí, ktorí milovali Boha a blížnych, boli šťastní, že môžu niesť Ježišovo jarmo a získať vyhliadku, že budú slúžiť spolu s Kristom v nebi. Keď budeme podobne ako oni slúžiť Bohu zo správnych pohnútok, budeme šťastní, že môžeme niesť Ježišovo jarmo.

PS: Ježiš Kristus je našim nielen dokonalým vzorom života, on je aj našim Pánom a Vlastníkom, ktorý zaplatil svojim životom výkupné za celé ľudstvo, a ktorému jeho nebeský Otec a Zvrchovaný Vládca celého vesmíru už dal všetkú moc na nebi medzi anjelmi aj na Zemi nad celým ľudstvom!


w19.09 20 ods. 1;24 ods. 19 – 20

Skryť Zatvoriť reklamu