Našim hlavným Pastierom je Ježiš Kristus náš Pán!

Písmo: A- | A+

“Potom sa Ježiš obrátil k Židom, ktorí mu uverili: ‘Ak zostanete verní môjmu slovu, ste naozaj moji učeníci a spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí’.“ - Ján 8:31, 32.

Zamysli sa, aký úžitok ti prináša to, že si bol oslobodený od hlboko zakorenených nebiblických náuk. Určite sa veľmi tešíme z takejto slobody! V budúcnosti môžeme očakávať ešte väčšiu slobodu. Ježiš zanedlho odstráni falošné náboženstvo a skorumpované ľudské vlády. Boh zachráni „veľký zástup“ ľudí, ktorí mu slúžia, a umožní im, aby sa tešili z množstva požehnaní na rajskej zemi. (Zjav. 7:9, 14)


Nastane vzkriesenie nesmierneho množstva ľudí, ktorí dostanú príležitosť oslobodiť sa od všetkých následkov Adamovho hriechu. (Sk. 24:15) Počas tisícročnej vlády bude Kristus so svojimi spoluvládcami pomáhať ľuďom, aby získali dokonalé zdravie a aby sa opäť stali Božími synmi. Tento čas obnovy a oslobodenia sa bude podobať jubilejnému roku v starovekom Izraeli. Všetci verní Jehovovi služobníci na zemi dosiahnu dokonalosť a nebudú podliehať hriechu.


PS: Veľký zástup veriacich kresťanov, učeníkov Ježiša Krista, ktorí budú Kristom zachránení cez Armagedonskú vojnu, v ktorej pominie Satanov svet, budú tvoriť verní a poslušní členovia iných oviec, ktorí budú nápomocní už zapečateným a osláveným pomazaným bratom Ježiša Krista a adoptovaným synom Jehovu Boha!


w19.12 12 – 13 ods. 14 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu