Nedokonalosť života sa nás stále snaží ovládnuť!

Písmo: A- | A+

“Veď viem, že vo mne, čiže v mojom tele, nie je nič dobré. Lebo túžim robiť to, čo je dobré, ale nedokážem to.” - Rimanom 7:18.

Okolo roku 55 n. l. urobili Korinťania jedno dôležité rozhodnutie. Dozvedeli sa, že bratia v Jeruzaleme a Judei potrebujú pomoc, a rozhodli sa, že sa zapoja do zbierky, aby im pomohli. (1. Kor. 16:1) No o niekoľko mesiacov sa apoštol Pavol dozvedel, že Korinťania finančný dar ešte nepripravili. Mohlo to viesť k tomu, že ich dar by nebol pripravený včas, a tak by nemohol byť doručený do Jeruzalema spolu s príspevkami od druhých zborov. (2. Kor. 9:4, 5.)

Korinťania urobili dobré rozhodnutie a Pavol ich pochválil za ich silnú vieru a túžbu prejaviť štedrosť. No zároveň ich musel povzbudiť, aby dokončili, čo začali. (2. Kor. 8:7.) Z toho, čo sa stalo kresťanom v Korinte, sa učíme, že aj verní kresťania niekedy nedokončia to, čo začali. Prečo? Lebo pre zdedenú nedokonalosť máme sklon odkladať povinnosti na neskôr. Alebo nám v tom môžu zabrániť nepredvídané okolnosti. (Kaz. 9:11)

PS: Šesť tisíc rokov ľudskej nedokonalosti je dostatočný dôkaz na uvedomenie si, že k čomu vedie neposlušnosť a neochota podriadiť sa Jehovovým zákonom a princípom života, večne! 

https://wol.jw.org/sk/wol/pc/r38/lp-v/1102021402/18/ w19.11 26 – 27 ods. 3 – 5

Skryť Zatvoriť reklamu