Neopustíme Jehovu a Ježiša napriek zániku Organizácie!

Písmo: A- | A+

“Snažte sa žiť pokojne, starať sa o svoje záležitosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám nariadili.” - 1. Tesaloničanom 4:11.

Nádej na život v nebi sa nededí. Dáva ju Boh. (1. Tes. 2:12) Preto by sme sa mali vyhýbať tomu, aby sme pomazaným kládli netaktné otázky. Napríklad by sme sa nemali vypytovať manželky pomazaného brata, ako to bude znášať, keď bude v raji žiť bez neho. Môžeme si byť istí, že Jehova v novom svete „uspokojí túžbu všetkého živého“. (Žalm 145:16) Keď nepovažujeme pomazaných za dôležitejších než druhých, chránime aj samých seba.


Ako? Z Biblie sa dozvedáme, že aj niektorí pomazaní sa môžu odvrátiť od pravdy. (Mat. 25:10–12; 2. Petra 2:20, 21) Ale ak nepodľahneme sklonu „obdivovať osobnosti“, nikdy nebudeme nasledovať ľudí, ani keby to boli pomazaní alebo iní uznávaní kresťania, ktorí slúžia Jehovovi už veľa rokov. (Júda 16, pozn. pod čiarou) Potom nestratíme vieru a neprestaneme slúžiť Jehovovi, ani keby sa niekto z nich stal neverným alebo by opustil kresťanský zbor.


PS: Apoštol Pavol je predobrazom pomazaných bratov (a sestier) v posledných dňoch aj v snahe podeliť sa o tom, ako pomazanie od Jehovu Boha sa prejavuje v ich osobnom živote! Nepochybne je to dnes unikátne úžasná téma, o ktorej hovoriť s tými, ktorých nádej je žiť večne na rajskej Zemi!


w20.01 29 ods. 9 – 10

Skryť Zatvoriť reklamu