Neporovnateľná misia pomazaných bratov Krista aj dnes!

Písmo: A- | A+

Jehovov duch je na mne, lebo ma pomazal, aby som zvestoval dobrú správu chudobným. Poslal ma, aby som oznámil zajatým, že budú prepustení, a slepým, že sa im vráti zrak, a aby som oslobodil utláčaných.” - Lukáš 4:18.

Ježiš oslobodzoval ľudí od učenia náboženských vodcov, ktoré ich zotročovalo. Mnohí Židia boli otrokmi ľudských tradícií a falošných náuk. (Mat. 5:31–37; 15:1–11) Tí, ktorí o sebe hovorili, že pomáhajú ľuďom slúžiť Bohu, boli v duchovnom ohľade slepí. Keďže odmietli prijať Mesiáša a duchovné osvietenie, ktoré ponúkal, zostali v tme a v zajatí hriechu. (Ján 9:1, 14–16, 35–41

Pokorní ľudia však mohli zažiť duchovné oslobodenie, keď prijali pravdu, ktorú učil Ježiš, a keď sa riadili jeho príkladom. (Mar. 1:22; 2:23–3:5) Ježiš umožnil ľudstvu získať oslobodenie aj od zdedeného hriechu, lebo dal svoj život ako výkupné. Tým, ktorí v neho prejavujú vieru a uznávajú jeho výkupnú obeť, Jehova odpúšťa hriechy. (Hebr. 10:12–18)

PS: Duch pomazania od Jehovu Boha je aktívny aj dnes pred koncom tohoto zlého systému vecí! Podobne ako s Kristom, aj s jeho pomazanými bratmi sa zaobchádza aj dnes medzi tými, ktorí sa hlásia k pravému uctievaniu!

w19.12 10 ods. 8;11 ods. 10 – 11

Skryť Zatvoriť reklamu