Nerozumnosť plodí chyby a zmätok a bolesť!

Písmo: A- | A+

“Bezmyšlienkovité slová bodajú ako meč, ale jazyk múdrych uzdravuje.” - Príslovia 12:18. Dnes máme veľa príkladov!

Jedným dôvodom, prečo traja falošní priatelia nemali s Jóbom žiadny súcit, je, že posudzovali jeho situáciu len podľa vonkajšieho zdania. Preto dospeli k nesprávnemu záveru a Jóba nemilosrdne odsúdili. Ako sa môžeme vyhnúť podobnej chybe? Pamätaj, že len Jehova pozná všetky skutočnosti týkajúce sa situácie druhého človeka. Keď ti bude utrápený človek niečo hovoriť, pozorne ho počúvaj. 

No nezostaň len pri tom, že si ho vypočuješ. Snaž sa pochopiť, čo cíti. Len vtedy mu dokážeš prejaviť súcit. Ak sme súcitní, nebudeme šíriť klebety o problémoch, ktoré niekto prekonáva. Klebetník neprispieva k súdržnosti zboru, ale ho rozdeľuje. (Prísl. 20:19; Rim. 14:19) Taký človek spôsobuje trpiacemu človeku ešte väčšiu bolesť. (Ef. 4:31, 32) Oveľa lepšie je, keď si všímame na druhých dobré vlastnosti, a premýšľame, ako im pomôcť v ich ťažkostiach. 

PS: Bezmyšlienkovito a bez súcitu a lásky jednajú dnešní kritici pomazaných bratov Ježiša Krista! Kritizujú tých, ktorí budú podľa Inšpirovaného Slova Jehovu Boha nad nimi vládnuť počas budúcej tisícročnej vlády Krista!

w19.06 21 – 22 ods. 8 – 9

Skryť Zatvoriť reklamu