Nikdy nechoďme nad to, čo učil Ježiš Kristus!

Písmo: A- | A+

“Snažte sa žiť pokojne, starať sa o svoje záležitosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám nariadili.” - 1. Tesaloničanom 4:11.

Nádej na život v nebi sa nededí. Dáva ju Boh. (1. Tes. 2:12) Preto by sme sa mali vyhýbať tomu, aby sme pomazaným kládli netaktné otázky. Napríklad by sme sa nemali vypytovať manželky pomazaného brata, ako to bude znášať, keď bude v raji žiť bez neho. Môžeme si byť istí, že Jehova v novom svete „uspokojí túžbu všetkého živého“. (Žalm 145:16) Keď nepovažujeme pomazaných za dôležitejších než druhých, chránime aj samých seba. Ako?


Z Biblie sa dozvedáme, že aj niektorí pomazaní sa môžu odvrátiť od pravdy. (Mat. 25:10–12; 2. Petra 2:20, 21) Ale ak nepodľahneme sklonu „obdivovať osobnosti“, nikdy nebudeme nasledovať ľudí, ani keby to boli pomazaní alebo iní uznávaní kresťania, ktorí slúžia Jehovovi už veľa rokov. (Júda 16, pozn. pod čiarou) Potom nestratíme vieru a neprestaneme slúžiť Jehovovi, ani keby sa niekto z nich stal neverným alebo by opustil kresťanský zbor.

PS: Je pravda, že aj niektorí pomazaní sa môžu odvrátiť od pravdy! Hlavne tí, ktorí nevenujú pozornosť inšpirovaným slovám apoštola Jána: “Kto ide nad to, čo učil Kristus, a nedrží sa jeho učenia, nemá Božie schválenie!” - 2. Jána 9. Nevadí, že sú to novo pomazaní alebo aj niektorí členovia VZ SJ!


w20.01 29 ods. 9 – 10

Skryť Zatvoriť reklamu