Nový Zákon plný prorockých duchovných predobrazov!

Písmo: A- | A+

“On im povedal: „Nebojte sa! Choďte a povedzte mojim bratom, aby šli do Galiley. Tam ma uvidia.“ - Matúš 28:10.

Prvé, čo chcel Ježiš urobiť po svojom vzkriesení, bolo stretnúť sa so svojimi nasledovníkmi. Chcel im odovzdať veľmi dôležité pokyny. Na stretnutí, ktoré zorganizoval, poveril svojich učeníkov dôležitou úlohou. Rovnakú úlohu, akú jeho učeníci vykonávali v prvom storočí, vykonávame aj my dnes. Ježiš povedal: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov... učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mat. 28:19, 20)


Túto úlohu nedostalo len 11 verných Ježišových apoštolov. Ježiš si praje, aby všetci jeho nasledovníci oznamovali dobrú správu. Ako si tým môžeme byť istí? Keď dal Ježiš na vrchu v Galilei príkaz robiť učeníkov, neboli tam prítomní len apoštoli. Spomeňme si, že anjel povedal ženám: „Tam [v Galilei] sa stretnete.“ (Mat. 28:7) Preto je logické, že pri tej príležitosti museli byť prítomné aj verné ženy.

PS: Mnohými spôsobmi Ježiš Kristus naznačil zmenu v uctievaní svojho aj nášho nebeského Otca! Tieto zmeny sú čoraz viac viditeľné jeho pomazaným bratom a adoptovaným synom Jehovu Boha! Antitypický “Jeruzalém” bude miestom uctievania pomazaných bratov Krista až do jeho zničenia!


w20.01 2 ods. 1 – 4

Skryť Zatvoriť reklamu