Pastieri, ktorí sa poučiť už vonkoncom nedajú!

Písmo: A- | A+

“Daj múdremu a bude ešte múdrejší. Pouč spravodlivého a jeho poznanie vzrastie.” - Príslovia 9:9. Presne!

Zboroví starší sa pri rozhovoroch s druhými snažia otvorene poukázať na biblickú radu, ktorá im môže pomôcť konať múdro. Prečo je dôležité nebáť sa prehovoriť, keď je to potrebné? Zamyslime sa nad príkladom veľkňaza Éliho. Éli mal dvoch synov a mal ich veľmi rád. I keď mali česť slúžiť ako kňazi vo svätostánku, nemali úctu k Jehovovi. Zneužívali svoje postavenie!

A neúctivo zaobchádzali s obeťami, ktoré sa Jehovovi predkladali, a bez štipky hanby sa dopúšťali nemravnosti. (1. Sam. 2:12–17, 22) Podľa mojžišovského Zákona si zaslúžili smrť. Ale Éli k nim bol príliš zhovievavý, len ich jemne napomenul a dovolil im naďalej slúžiť vo svätostánku. (5. Mojž. 21:18–21) Ako sa na to pozeral Jehova? Élimu povedal: „Prečo máš svojich synov vo väčšej úcte než mňa?“ a rozhodol, že jeho synovia zomrú. (1. Sam. 2:29, 34)

PS: Aj dnešní Pastieri napodobňujú starovekého kňaza Eliho a tolerujú svojich Princov v napodobňovaním ich vlastného postoja, ktorý dokazuje nepravdivosť horecitovaného verša!

w20.03 19 ods. 4 – 5

Skryť Zatvoriť reklamu