Počúvať znamená pochopiť hovoriacim slovám a príbehom!

Písmo: A- | A+

“Pamätajte, moji milovaní bratia: Každý človek má byť pripravený počúvať a nemá byť unáhlený v reči ani v hneve…” - Jakub 1:19.

Sme dobrými poslucháčmi, keď sa rozprávame so skľúčeným človekom? Počúvanie je viac ako len pozerať sa na toho druhého a byť ticho. Keď niekoho počúvame, môžeme mu prejaviť súcit. Môžeme to urobiť niekoľkými taktnými, vrúcnymi slovami. Napríklad mohol by si povedať: „Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo.“ Pomocou jednej alebo dvoch otázok sa môžeš uistiť, či dobre rozumieš, čo strápený brat alebo sestra hovorí. Napríklad sa môžeš opýtať: 

“Prosím ťa, pomohol by si mi pochopiť, čo tým myslíš?“ Alebo: „Pochopil som ťa tak, že... Rozumiem tomu dobre?“ Podobným láskavým spôsobom môžeš skľúčeného kresťana uistiť, že ho pozorne počúvaš a snažíš sa chápať jeho situáciu. (1. Kor. 13:4, 7) Dávajme si pozor, aby sme neboli unáhlení v reči. Neprerušujme ho, pretože mu chceme dať radu alebo napraviť jeho uvažovanie. A buďme trpezliví. Nesnažme sa hľadať riešenie, ale buďme chápaví a prejavujme nežný súcit. (1. Petra 3:8)

PS: Biblické povzbudenie byť jednotní v zmýšľaní znamená byť jednotní s myšlienkami napísanými pod inšpiráciou v Božej Knihe-kníh - Biblii! To znamená, že najprv musíme pochopiť pravdivé Božie myšlienky a potom ich prijať za naše!

w19.05 17 – 18 ods. 15 – 17

Skryť Zatvoriť reklamu