Poslúchať Božie zákony je pre naše večné dobro!

Písmo: A- | A+

A potrestá tých, čo nepoznajú Boha, a tých, čo neprijímajú dobrú správu o našom Pánovi Ježišovi.” - 2. Tesaloničanom 1:8.

Prijímať „dobrú správu o našom Pánovi Ježišovi“ znamená nielen poznať Ježišovo učenie, ale podľa neho aj žiť. Znamená to dávať Božie Kráľovstvo na prvé miesto v živote, hovoriť o ňom iným a žiť podľa Božích spravodlivých noriem. (Mat. 6:33; 24:14) A znamená to aj pomáhať Kristovým pomazaným bratom, ktorých Ježiš poveril dôležitými úlohami. (Mat. 25:31–40) Boží pomazaní služobníci čoskoro odmenia „iné ovce“ za podporu, ktorú im poskytovali, kým boli na zemi. (Ján 10:16

Ako to urobia? Krátko pred armagedonskou vojnou už bude všetkých 144 000 pomazaných kresťanov vzkriesených do neba ako duchovné bytosti, kde získajú nesmrteľnosť. Stanú sa súčasťou nebeskej armády duchovných tvorov, ktorí zničia Góga a zachránia „veľký zástup“, ktorý budú tvoriť ľudia podobní ovciam. (Zjav. 2:26, 27; 7:9, 10) Veľký zástup považuje za nesmiernu česť, že môže podporovať Jehovových pomazaných služobníkov, kým sú ešte na zemi. 

PS: Iné ovce ako učeníci Krista získajú postavenie veľkého zástupu po tom, ako budú pomazaní bratia Ježiša Krista oslávení-zapečatení a v takomto stave im zjavení podľa proroctva apoštola Pavla! Vtedy budú mať možnosť ich podporiť!

w19.09 12 – 13 ods. 16 – 18

Skryť Zatvoriť reklamu