Poznajme dobre taktiky nášho nepriateľa Satana!

Písmo: A- | A+

"Okrem toho všetkého uchopte veľký štít viery, aby ste mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.” - Efezanom 6:16.

Keby sa vojak v staroveku vrátil domov bez štítu, vyslúžil by si hanbu. Rímsky historik Tacitus napísal: „Keď vojak prišiel o štít, bola to preňho najväčšia pohana.“ Preto si vojaci vždy dávali na svoj štít pozor a pevne ho počas boja držali. Ako dáme najavo, že pevne držíme svoj štít viery? Tak, že pravidelne navštevujeme zhromaždenia a hovoríme s druhými o Jehovovom mene a o jeho Kráľovstve. (Hebr. 10:23–25) Okrem toho si každý deň čítame Božie Slovo a stále prosíme Jehovu! 


Aby nám pomohol uplatňovať jeho rady vo všetkom, čo robíme. (2. Tim. 3:16, 17) Keď sa nám to darí, žiadna zbraň, ktorú Satan používa, nám nespôsobí trvalú škodu. (Iz. 54:17) Náš „veľký štít viery“ nás bude chrániť. Zostaneme pevní a spolu s našimi bratmi a sestrami budeme odvážne slúžiť Jehovovi. Nielenže budeme každý deň víťaziť v našom boji za vieru, ale budeme mať aj česť byť svedkami Ježišovho víťazstva nad Satanom a jeho podporovateľmi. (Zjav. 17:14; 20:10


PS: Pravá biblická viera je vždy založená na presnom poznaní biblickej pravdy obsiahnutej v Božom Večnom Svätom Slove! Len usilovným, poctivým a neustajným štúdiom jej inšpirovaných slov môžeme si vybudovať pevný "veľký štít viery”!


w19.11 19 ods. 18 – 19

Skryť Zatvoriť reklamu