Poznáme dobre nástrahy Satana Diabla?

Písmo: A- | A+

“Oblečte si aj úplnú výzbroj od Boha, aby ste dokázali odolávať Diablovým nástrahám.” - Efezanom 6:11.

Satanovi sa podarilo zviesť Izraelitov, aby uverili, že sa im bude dobre dariť len vtedy, keď si osvoja zvyky okolitých pohanských národov. Ľudia z týchto národov boli presvedčení, že musia vykonávať určité rituály, aby im bohovia zoslali potrebný dážď. Izraeliti, ktorým chýbala viera v Jehovu, si mysleli, že jediný spôsob, ako sa vyhnúť dlhotrvajúcemu suchu, je zapojiť sa do pohanských rituálov pri uctievaní falošného boha Baala. Satan využil aj ich nemravné túžby. 

Pohanské národy uctievali svojich bohov odpornými sexuálnymi orgiami. K tomuto zvrátenému uctievaniu patrila ženská i mužská chrámová prostitúcia. Homosexualita a ďalšie formy nemravnosti sa nielenže tolerovali, ale považovali sa dokonca za normálne! (5. Mojž. 23:17, 18; 1. Kráľ. 14:24) Pohania si mysleli, že týmito rituálmi podnietia svojich bohov, aby im dali bohatú úrodu. Mnohým Izraelitom sa nemravné pohanské rituály páčili, a tak podľahli pokušeniu a slúžili falošným bohom.

PS: Diabol dobre pozná ľudskú hriešnosť a inklináciu robiť zle a sebecky! Vždy bol schopný infiltrovať Jehovových uctievateľov a preto apoštol Pavol povzbudzoval svojich spolubratov, aby sa nedali oklamať ako Eva v záhrade Edén!

w19.06 2 ods. 3;4 ods. 7 – 8

Skryť Zatvoriť reklamu