Pravá múdrosť patrí pravým uctievateľom Jehovu Boha!

Písmo: A- | A+

“Veď múdrosť tohto sveta je v Božích očiach bláznovstvom, ako je napísané: „Chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti.“ A tiež: „Jehova vie, že úvahy múdrych sú márne.“ - 1. Korinťanom 3:19, 20.

V čase starovekého izraelského národa Satan používal na propagáciu nemravnosti falošné náboženstvo. Dnes robí to isté. Falošné náboženstvá tolerujú a dokonca propagujú nemravnosť. Následkom toho sa mnohí, ktorí tvrdia, že slúžia Bohu, prestávajú riadiť jeho jasnými mravnými normami. Apoštol Pavol v liste Rimanom ukázal, aké výsledky to prináša. (Rim. 1:28–31) Medzi „to, čo sa nepatrí“, zaradil všetky druhy sexuálnej nemravnosti vrátane homosexuality. (Rim. 1:24–27, 32; Zjav. 2:20

Preto je veľmi dôležité, aby sme sa pridržiavali toho, čo učí Biblia. Múdrosť tohto sveta ignoruje Jehovove normy spravodlivosti a dokonca sa stavia proti nim. Nepomáha ľuďom rozvíjať si vlastnosti, ktoré sú ovocím Božieho ducha, ale skôr ich podnecuje, aby konali „skutky tela“. (Gal. 5:19–23) Je živnou pôdou pre pýchu, ktorá vedie k tomu, že ľudia „milujú samých seba“. (2. Tim. 3:2–4) Tieto vlastnosti sú pravým opakom miernosti a pokory, ktoré si majú rozvíjať Boží služobníci. (2. Sam. 22:28)

PS: Uctievanie Stvoriteľa sa musí robiť mravnými alebo zákonnými skutkami a nielen slovami, ktoré sú v protiklade s takými skutkami v každodennom života nášho verného uctievaleľa!

w19.06 5 – 6 ods. 12 – 14

Skryť Zatvoriť reklamu