Pravá viera založená na presnom poznaní znamená život!

Písmo: A- | A+

“Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy nerozhodní.” - Jakub 4:8.

Jehova chce, aby sme si k nemu vytvorili blízky vzťah a aby sme s ním komunikovali. Povzbudzuje nás, aby sme „vytrvávali v modlitbe“, a vždy je ochotný vypočuť si nás. (Rim. 12:12) Nikdy nie je unavený ani príliš zaneprázdnený, aby venoval pozornosť našim modlitbám. My ho počúvame tak, že si čítame Bibliu a publikácie, ktoré nám pomáhajú, aby sme jej porozumeli. Počúvame ho aj tak, že venujeme sústredenú pozornosť tomu, čo sa hovorí na našich zhromaždeniach. 

Keď s Jehovom pravidelne komunikujeme, udržiavame si s ním blízky vzťah. Jehova chce, aby sme sa mu zverovali so svojimi najvnútornejšími myšlienkami a pocitmi. (Žalm 62:8) Preto by si si mal položiť otázku: Podobajú sa moje modlitby ďakovným pohľadniciam s neosobnými frázami z obchodu alebo vrúcnemu, vlastnoručne napísanému listu? Určite Jehovu veľmi miluješ a chceš si k nemu zachovať blízky vzťah. Preto by si s ním mal pravidelne komunikovať. Zveruj sa mu so svojimi radosťami i starosťami. S dôverou ho pros o pomoc.

PS: Veľkému nebezpečenstvu dnes čelia pomazaní bratia Ježiša Krista a adoptovaní synovia Jehovu Boha, aby podľa inšpirovaných slov apoštola Pavla neboli oklamaní tak, ako bola oklamaná Eva!

w20.02 8 – 9 ods. 4 – 5

Skryť Zatvoriť reklamu