Prebieha Veľké Súženie pre pomazaných bratov Krista!

Písmo: A- | A+

“Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil z Pánovho pohára, keď toho nie je hodný, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.” - 1. Korinťanom 11:27.

Ako by sa mohlo stať, že by pomazaný kresťan nebol hodný prijímať symboly na Pamätnej slávnosti? Bolo by to vtedy, keby nežil v súlade s Jehovovými spravodlivými normami. (Hebr. 6:4–6; 10:26–29) Pomazaní si uvedomujú, že musia zostať verní, aby mohli získať „cenu – nebeské povolanie, ktoré dáva Boh prostredníctvom Krista Ježiša“. (Fil. 3:13–16) Jehovov svätý duch pomáha kresťanom, aby boli pokorní, nie pyšní. (Ef. 4:1–3; Kol. 3:10, 12

Preto si pomazaní nemyslia, že sú lepší než ostatní. Vedia, že Jehova im nedáva viac svätého ducha než ostatným len preto, že sú pomazaní. Nedomnievajú sa, že rozumejú Biblii lepšie ako niekto iný. A nikdy nikomu nehovoria, že je tiež pomazaný a že by mal na Pamätnej slávnosti prijímať symboly. Pokorne uznávajú, že len Jehova vyberá tých, ktorí majú vládnuť s Kristom v nebi. 

PS: Duch pomazania, ktorí dostal Ježiš Kristus a tiež jeho bratia, ktorých Jehova Boh adoptoval ako svojich synov, je ten istý duch, ktorý Boh použil na inšpiráciu svojich starovekých prorokov!

w20.01 27 ods. 4 – 5

Skryť Zatvoriť reklamu