Prečo Pavol nepatrí medzi dvanástich apoštolov Krista?

Písmo: A- | A+

“Veď ja som najposlednejší z apoštolov a ani si nezaslúžim byť nazývaný apoštolom, lebo som prenasledoval Boží zbor.” - 1. Korinťanom 15:9.

Dvanástich apoštolov si Ježiš vybral už počas svojej služby na zemi, ale apoštol Pavol sa stal kresťanom až po Ježišovej smrti a vzkriesení. Aj keď bol časom ustanovený za „apoštola pre národy“, nikdy sa nestal jedným z 12 apoštolov. (Rim. 11:13;Sk. 1:21–26) Napriek tomu týmto 12 mužom nezávidel mimoriadnu česť osobne sa stretávať s Ježišom, ale bol spokojný s úlohou, ktorú mu Jehova zveril. 

Pavla napodobníme tak, keď budeme pokorní a spokojní a prejavíme úctu tým, ktorým Jehova zveril určitú autoritu. (Sk. 21:20–26) Jehova ustanovil mužov, ktorí majú viesť kresťanský zbor. Považuje týchto ľudí za dary, aj keď sú nedokonalí. (Ef. 4:8, 11) Keď si vážime vymenovaných bratov a pokorne sa riadime ich pokynmi, zachovávame si blízky vzťah k Jehovovi a prispievame k pokojným vzťahom medzi spolukresťanmi.

PS: Po čase bolo apoštolovi Pavlovi zjavené, že je symbolom pomazaného ostatku žijúceho v čase druhého príchodu Ježiša Krista! Skoro všetko v súvislosti s jeho životom je biblická prorocká dráma vysvetľujúca úlohu jeho dnešných pomazaných bratov!

w20.02 17 ods. 13 – 14

Skryť Zatvoriť reklamu