Predsudky nás môžu okradnúť o cennú pravdu života!

Písmo: A- | A+

“Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré šli pešo ako sluhovia.” - Kazateľ 10:7.

Málokto chce mať niečo spoločné s ľuďmi, ktorí stále trvajú na svojom a odmietajú prijať rady od druhých. Na druhej strane je pre nás veľmi osviežujúce, keď sme s bratmi a sestrami, ktorí sú chápaví, plní bratskej lásky, nežného súcitu a pokory. (1. Petra 3:8) Sme radi v spoločnosti takých ľudí a pravdepodobne aj oni sú radi s nami, ak sme pokorní. Pokora nám tiež uľahčuje život.


Niekedy sa stáva, že sme svedkami nespravodlivosti alebo ju sami zažívame. Mimoriadne schopným ľuďom sa nie vždy dostáva uznania. A jednotlivcom, ktorí nemajú také schopnosti, ľudia niekedy prejavujú väčšiu úctu. Šalamún sa však vyjadril, že je múdre brať život taký, aký je, a netrápiť sa nad nepriaznivými okolnosťami. (Kaz. 6:9) Keď sme pokorní, ľahšie sa vyrovnáme s vecami, ktoré sa nám nepáčia a ktoré nemôžeme zmeniť.


PS: Dezinformácie v živote majú nespočetné formy a prezentácie pre celé ľudstvo bez rozdielu! Ale často tí, ktorým dôverujeme bezhranične, sú často tí, ktorí našu vierohodnosť zneužívajú na svoje sebecké ciele! A členovia nešej blízkej skupiny nie sú výnimkou!


w19.09 4 ods. 9 – 10

Skryť Zatvoriť reklamu